Gjøvik KrF

Lokallagsstyret

Gry Ragna Daae Mæland

Gry Ragna Daae Mæland

Lokallagsleder

Kjetil Weyde

Kjetil Bodsberg Weyde

Lokallag nestleder

Anne Brit Bodsberg

Anne Brit Bodsberg

Lokallag kasserer

Marit Andrine Kraglund Tunheim

Marit Andrine Kraglund Tunheim

Lokallag sekretær

Toril Kristiansen

Toril Kristiansen

Lokallag styremedlem

Tor Magne Normann

Lokallag styremedlem

Kai Lille-Homb

Lokallag styremedlem

Jorid Sønstegaard

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Jorid Sønstegaard

Lokallag 1. vara

Bjarne Flermoen

Lokallag 2. vara

Torgeir Onsrud

Lokallag 3. vara

Toril Kristiansen

Toril Kristiansen

KrFU-representant

Kommunestyregruppen

Gry Ragna Daae Mæland

Gry Ragna Daae Mæland

Kommunest. fast medlem

Marit Andrine Kraglund Tunheim

Marit Andrine Kraglund Tunheim

Kommunest. 1. vara