Gjerstad KrF

Kommunestyregruppen

Bilde av Tone Helene Strat

Tone Helene Strat

Kommunest. gruppeleder

Nils Audun Gryting

Nils Audun Gryting

Kommunest. 1. vara

Harmen Boiten

Kommunest. 2. vara

Else Uyar Valle

Kommunest. 3. vara

Lokallagsstyret

Nils Audun Gryting

Nils Audun Gryting

Lokallagsleder

Harmen Boiten

Lokallag nestleder

Kristin Schedin

Lokallag kasserer

Edny Øybekk

Lokallag sekretær

Snorre Gamst

Lokallag styremedlem

Kristin Schedin

Lokallag styremedlem

Bilde av Tone Helene Strat

Tone Helene Strat

Kommunest. gruppeleder

Else Uyar Valle

Lokallag 1. vara

Liv Vevstad

Lokallag 2. vara

Fasil Yhdego Weldemariam

Lokallag 3. vara