Frogn KrF

Lokallagsstyret

Sigbjørn Kvistad

Sigbjørn Kvistad

Lokallagsleder

Tonje Kristiansen Marken

Tonje Kristiansen Marken

Lokallag nestleder

Tonje Kristiansen Marken

Tonje Kristiansen Marken

Lokallag kasserer

Tonje Kristiansen Marken

Tonje Kristiansen Marken

Lokallag sekretær

Leif Ansgar Andersen

Lokallag styremedlem

Vera Olsnes

Vera Olsnes

Lokallag styremedlem

Margareth Kvistad Sebesta

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Tonje Kristiansen Marken

Tonje Kristiansen Marken

Kommunest. 2. vara

Jan Egil Solberg

Kommunest. 4. vara