Fauske KrF

Lokallagsstyret

Monika Holand

Lokallagsleder

Ester Wollbakk

Lokallag nestleder

Ester Wollbakk

Lokallag kasserer

Ole Ragnar N Jenssen

Lokallag sekretær

Jens Bertel Kyed

Lokallag styremedlem

Ester Wollbakk

Lokallag skoleringsleder

Herdis Marie Hagen Kyed

Lokallag 2. vara

Odd Wollbakk

Representantskap 3. vara