Nordland KrF

Profilbilde av Dagfinn Arntsen med sjø og fjell i bakgrunnen

-Foreldelsesfristen for seksuelle overgrep mot de under 18 må fjernes!

Nordland KrF ønsker å fjerne foreldelsesfristen for seksuelle overgrep mot alle barn og unge under 18 år. I fylkestinget 28. april fikk vi alle partiene med på å støtte oss i denne saken!

  

Fjerne foreldelsesfristen for seksuelle handlinger mot barn og unge under 18 år

Vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen. Overgrepene forblir ofte skjult for venner og familie. De færreste saker som anmeldes kommer for retten. Det er bare en mindre andel av de utsatte som søker hjelp eller får god medisinsk behandling etter hendelsene. Nordland Fylkesting ønsker å løfte seksuelle overgrep og vold mot barn opp som et samfunnsproblem. Vi må også anerkjenne at denne type handlinger er en trussel for den utsattes fysiske og psykiske helse.

1 av 5 jenter og 1 av 10 gutter utsettes for en eller annen form for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Man antar at det er store mørketall. 13.7% av alle barn utsettes for seksuelle overgrep før fylte 13 år, og gjennomsnittsalderen for da det første overgrepet ble begått er 8 år. Overgriper er oftest en person som har relasjon til barnet.

De overgrepsutsatte barna er ofte utsatt for flere ulike typer vold og overgrep, og det er en stor sammenheng mellom å ha opplevd overgrep i barndommen og å begå overgrep senere i livet.

Det tar i gjennomsnitt 19 år fra overgrepet skjer til den utsatte forteller om overgrepet. For mange blir det en vond hjemlighet gjennom hele livet. Det er mange årsaker til at barn og voksne ikke forteller om overgrep. De utsettes for trusler fra overgriper, føler lojalitet mot overgriper eller ønske om å beskytte mor/far eller andre i familien. En sterk form for skam og skyld er et annet hinder.

I dag henlegges saker der voksne anmelder seksuelle handlinger som har funnet sted i barndommen. Dette er fordi at foreldesfristen er 10 år. Dette strider mot all rettferdighet da all statistikk, forskning og erfaringskunnskap peker på at de fleste utsatte ikke forteller om pågående overgrep før mye senere i livet. Det er på tide at denne kunnskapen avspeiler seg i loven.

Nordland Fylkesting ber regjeringen fjerne foreldelsesfristen på 10 år for seksuelle handlinger mot barn og unge under 18 år. Samt øke strafferamme for både seksuelle handlinger og seksuell omgang mot barn.

Enstemmig vedtatt på fylkestinget i Nordland 28. april 2021

Valgkampmedarbeider

Vil du være med i et spennende arbeid i valgkampen 2021? KrF skal ansette en valgkampmedarbeider i Nordland i 8 uker i full stilling, eventuelt to medarbeidere i 50% stilling i 8 uker. Engasjementsperioden strekker seg fra juni til september, konkret arbeidsperiode fastsettes i forbindelse med ansettelsen.

Bilde fra valgkampen 2019 med beskrivende tekst som oppfordrer til å søke stillingen som valgkampmedarbeider.

Den som ansettes blir en sentral del av KrFs valgkampapparat i Nordland. Stillingen passer for deg som har kjennskap til KrFs organisasjon, ideologi og som brenner for vår politikk. Vi trenger deg som både har politisk teft og som har erfaring fra organisasjonsarbeid. Videre er vi opptatt av at du er selvgående, initiativrik og handlekraftig.

Stillingen vil innebære:

– oppfølging av lokale og nasjonale kampanjer

– kommunikasjonsarbeid, herunder oppdatering og overvåkning av sosiale medier og nettsider

– bistand til KrFs listekandidater

– mobilisering av medlemmer og tillitsvalgte

– planlegging og gjennomføring av arrangementer og møter

– andre løpende oppgaver i dialog med fylkessekretær og fylkesleder


Vedkommende som tilsettes må kunne arbeide lojalt mot KrFs program og verdigrunnlag. Engasjementsperioden strekker seg fra medio juni til 13. september, konkret arbeidsperiode fastsettes i forbindelse med ansettelsen.

Arbeidssted etter avtale. Noe reising i fylket må påregnes.


Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Valgkampleder Edel-Marie Haukland eha@krf.no Mobil 92411005.

Fylkessekretær Øyvind Pedersen ope@krf.no Mobil 91828780.


Kort søknad med CV og eventuelle attester sendes innen 7. april 2021 til Nordland KrF på epost: nor@krf.no

Nyheter

Fant ingen nyheter