Fylkesstyret

Profilbilde av Dagfinn Arntsen med sjø og fjell i bakgrunnen

Dagfinn Kristian Arntsen

Fylkesleder

Bilde av Bente Haukås

Bente Haukås

Fylkes 1. nestleder

Monica Kleffelgård Hartviksen

Fylkes 2. nestleder

Bilde av Linda Haukland

Linda Helen Haukland

Fylkesråd

Bilde av Alf-Edgard Lunheim

Alf-Edgar Lunheim

Fylkesstyremedlem

Bilde av Boy-Arne Buyle

Boy-Arne Buyle

Fylkesstyremedlem

Bilde av Einar Sørlid Bondevik

Einar Sørlid Bondevik

Fylkesstyremedlem

Bilde av Gitte Hansen

Gitte Hansen

Fylkes kvinnepolitisk leder

Maja Krogtoft Klevstad

Fylkesstyre KrFU repr.

Hildur Matre Auberg

Hildur Matberg Auberg

Fylkesstudieleder

Bilde av Linda Haukland

Linda Helen Haukland

Fylkestingsgruppeleder

Anne Linn Nygård

Fylkesstyre 1. vara

Egil Hitland

Fylkesstyre 2. vara

Kjersti Setvik

Fylkesstyre 3. vara

Borghild Susanne Thomassen

Fylkesstyre 4. vara

Alf Jostein Bergem-Tinnan

Fylkesstyre 5. vara

Hildur Matre Auberg

Hildur Matberg Auberg

Fylkessekretær