Fylkesstyret

Linda Helen Haukland

Fylkesråd

Dagfinn Kristian Arntsen

Fylkesleder

Aud Eline Angell

Fylkes 1. nestleder

Bente Haukås

Fylkes 2. nestleder

Anne Sofie Urke

Fylkesstyremedlem

Kaja Varem Aardal

Fylkesstyremedlem

Marianne Kristiansdatter Finstad

Fylkesstyremedlem

Terje Hermod Wiik

Fylkesstyremedlem

Terje Hermod Wiik

Fylkesstudieleder

Gitte Hansen

Fylkes kvinnepolitisk leder

Astrid Sofie Nordkil

Fylkesstyre KrFU repr.

Hilde Elisabeth Holand

Fylkestingsgruppeleder

Bilde av fylkessekretær Øyvind Pedersen

Øyvind Pedersen

Fylkessekretær

Elisabeth Wedø

Fylkesstyre 1. vara

Egil Hitland

Fylkesstyre 2. vara

Alf-Edgar Lunheim

Fylkesstyre 3. vara

Johnny Hansen

Fylkesstyre 4. vara

Svein Lindberg

Fylkesstyre 5. vara