Færder KrF

Lokallagsstyret

Rolf Ekenes

Lokallagsleder

Anne Aashamar

Lokallag kasserer

Ole Erik Vold

Lokallag sekretær

Rolf Ekenes

Lokallag styremedlem

Britt Helene Skau-Nilsen

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Muctarr Koroma

Kommunest. gruppeleder

Kristin Ljøkjel Hansen

Lokallag 1. vara

Berit Ringsevjen Ludvigsen

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Muctarr Koroma

Kommunest. gruppeleder

Rolf Ekenes

Kommunest. 1. vara

Rune Jæger-Lian

Kommunest. 2. vara

Kristin Ljøkjel Hansen

Kommunest. 3. vara

Bjørg Else Wallumrød

Kommunest. 4. vara