Færder KrF

Lokallagsstyret

Rolf Ekenes

Lokallagsleder

Ole Erik Vold

Lokallag 1. nestleder

Anne Aashamar

Lokallag kasserer

Kristin Ljøkjel Hansen

Lokallag styremedlem

Rune Jæger-Lian

Lokallag styremedlem

Muctar Koroma

Muctarr Koroma

Kommunest. gruppeleder

Berit Ringsevjen Ludvigsen

Lokallag 1. vara

Lars Tony Fevang

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Muctar Koroma

Muctarr Koroma

Kommunest. gruppeleder

Rolf Ekenes

Kommunest. 1. vara

Rune Jæger-Lian

Kommunest. 2. vara

Kristin Ljøkjel Hansen

Kommunest. 3. vara