Bjerkreim KrF

Lokallagsstyret

Portrettbilde av Knut Vassbø

Knut Vassbø

Lokallagsleder

Ane Fuglestad Skutlaberg

Ane Fuglestad Skutlaberg

Lokallag nestleder

Portrettbilde av Knut Vassbø

Knut Vassbø

Lokallag kasserer

Vegard Mong

Vegard Mong

Lokallag sekretær

Øystein Vassbø

Lokallag styremedlem

Børge Vassbø

Børge Vassbø

Kommunest. gruppeleder

Lars Søyland

Lokallag 1. vara

Svend Fuglestad Serigstad

Svend Fuglestad Serigstad

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppe

Børge Vassbø

Børge Vassbø

Kommunest. gruppeleder

Vegard Mong

Vegard Mong

Kommunest. fast medlem

Gunn Anita Vestersjø

Gunn Anita Vestersjø

Kommunest. fast medlem

Tollef Gjedrem

Kommunest. fast medlem

Ane Fuglestad Skutlaberg

Ane Fuglestad Skutlaberg

Kommunest. 1. vara

Hans Røynestad

Hans Røynestad

Kommunest. 2. vara

Monika Vassbø

Monika Vassbø

Kommunest. 3. vara

Gjermund Vassbø

Gjermund Vassbø

Kommunest. 4. vara

Gudmund Oremo

Gudmund Oremo

Kommunest. 5. vara

Gerd M. Aarrestad Vassbø

Gerd M. Aarrestad Vassbø

Kommunest. 6. vara

Anders Thunestvedt

Kommunest. 7. vara

Ane Fuglestad Skutlaberg

Ane Fuglestad Skutlaberg

Kommunest. utvalgsmedlem

Gunn Anita Vestersjø

Gunn Anita Vestersjø

Kommunest. utvalgsmedlem

Tollef Gjedrem

Kommunest. utvalgsmedlem