Bærum KrF

Lokallagsstyret

Kaare Granheim

Lokallagsleder

Arne Inge Mathisen

Lokallag nestleder

Arnulf Myklebust

Lokallag kasserer

Liv Wergeland Sørbye

Liv Wergeland Sørbye

Lokallag styremedlem

Sven Crosby

Lokallag styremedlem

Kari Husøy

Lokallag styremedlem

Elisabeth Aukrust

Elisabeth Fremstad Aukrust

Kommunest. gruppeleder

Dag Gundersen Storla

Lokallag 1. vara

Dag Gundersen Storla

Lokallag 2. vara

Simon Stisen

Lokallag 3. vara

Kommunestyregruppen

Elisabeth Aukrust

Elisabeth Fremstad Aukrust

Kommunest. gruppeleder

Kaare Granheim

Kommunest. 1. vara

Liv Wergeland Sørbye

Liv Wergeland Sørbye

Kommunest. 2. vara

Arnulf Myklebust

Kommunest. 3. vara

Kristin Theisen

Kristin Theisen

Kommunest. 4. vara