Averøy KrF

Lokallagsstyret

Olav Gustad

Lokallagsleder

Ole Bergem

Lokallag nestleder

Leif Rune Vang

Lokallag kasserer

Ole Bergem

Lokallag sekretær

Silje Gustad

Lokallag styremedlem

Trond Endre Hoset

Lokallag styremedlem

Ivar Aae

Kommunest. gruppeleder

Einar Seljehaug

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Ivar Aae

Kommunest. gruppeleder