Alta KrF

Lokallagsstyret

Erling-Christoffer Suhr

Lokallagsleder

Vera Simonsen

Lokallag nestleder

Knut Klevstad

Lokallag sekretær

Eva Linn Groven Skjæret

Lokallag styremedlem

Karin Arnesen Hamnevoll

Lokallag styremedlem

Alice Bakundukize

Lokallag styremedlem

Karin Arnesen Hamnevoll

Kommunest. gruppeleder

Barbro Bakkehaug

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Karin Arnesen Hamnevoll

Kommunest. fast medlem

Knut Klevstad

Kommunest. 1. vara

Gunnar Tangvik

Kommunest. 2. vara