Arrangementer

Oktober

24. okt. 2022

Møte mellom AU og fylkestingsgruppen

kl. 19:00
25. okt.

Fylkestinget

kl. 09:00
31. okt. 2022

Fylkesstyremøte

Teams
kl. 20:00

November

03. nov. 2022

Nominasjonsmøte

kl. 17:00
05. nov. 2022

Nominasjonsmøte

Kommer
kl. 10:00
05. nov. 2022

Nominasjonsmøte

Nominasjonsmøte i forbindelse med fylkestingsvalget i Vestland 2023

kl. 11:00
07. nov.

Gruppemøte før utvalgene

kl. 14:00
09. nov. 2022

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
09. nov. 2022

Politisk time

Teams møte
kl. 19:30
14. nov.

Opplæringsutvalget

kl. 11:30
15. nov.

Opplæringsutvalget

kl. 11:30
16. nov.

Samferdselsutvalget

kl. 11:30
17. nov.

Regional- kultur og næringsutvalget

kl. 11:30
24. nov.

Gruppemøte før fylkesutvalg

Digitalt
kl. 15:00
24. nov. 2022

Fylkesstyremøte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
25. nov. 2022

Rogaland KrF fyller 83 år

kl. 12:00
25. nov. 2022

Adventsfest i Ringsaker

Ringsaker har lang tradisjon for å invitere til adventsfest. Lokallagene Hamar, Stange og Løten er velkommen!

kl. 18:30
28. nov. 2022

Møte med lokallagsledere

Teams
kl. 20:00
29. nov. 2022

Fylkesutvalget

kl. 11:30

Desember

01. des. 2022

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
01. des. 2022

Politisk time

Teams møte
kl. 19:30
05. des. 2022

Fylkesstyremøte

Moelv
kl. 18:00
05. des. 2022

Møte i arbeidsutvalget

Digitalt
kl. 21:00
12. des.

Gruppemøte før fylkesting

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
12. des. 2022

Fylkesstyremøte med juleavslutning

Bergen
kl. 17:00