Arrangementer

September

26. sep. 2022

Fylkesstyremøte

Moelv
kl. 18:00
27. sep.

Fylkestinget

kl. 09:00
29. sep. 2022

AU regionvis møte med lokallagene

kl. 19:00

Oktober

03. okt.

Gruppemøte før utvalgene

kl. 14:00
04. okt.

Opplæringsutvalget

kl. 11:30
04. okt. 2022

Politisk time

Teams møte
kl. 19:30
05. okt.

Samferdselsutvalget

kl. 11:30
06. okt.

Regional- kultur og næringsutvalget

kl. 11:30
10. okt. 2022

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
13. okt.

Gruppemøte før fylkesutvalg

Digitalt
kl. 15:00
17. okt. 2022

Politisk verksted

kl. 18:00
17. okt. 2022

Møte i arbeidsutvalget

Digitalt
kl. 21:00
18. okt. 2022

Fylkesutvalget

kl. 11:30
21. okt. 2022

Høstkonferanse sammen med Agder

kl. 17:00
22. okt. 2022

Høstkonferanse sammen med Agder

kl. 09:00
24. okt. 2022

Møte i fylkesstyre

Bergen
kl. 17:00
24. okt.

Gruppemøte før fylkesting

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
24. okt. 2022

Møte mellom AU og fylkestingsgruppen

kl. 19:00
25. okt.

Fylkestinget

kl. 09:00
31. okt. 2022

Fylkesstyremøte

Teams
kl. 20:00

November

03. nov. 2022

Nominasjonsmøte

kl. 17:00
05. nov. 2022

Nominasjonsmøte

Kommer
kl. 10:00
05. nov. 2022

Nominasjonsmøte

Nominasjonsmøte i forbindelse med fylkestingsvalget i Vestland 2023

kl. 11:00
07. nov.

Gruppemøte før utvalgene

kl. 14:00
09. nov. 2022

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00