Arrangementer

Oktober

05. okt.

Opplæringsutvalget

Fylkeskommunen
kl. 09:00
07. okt.

AU regionvis møte med lokallagene

kl. 18:00
12. okt.

Møte i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet

kl. 09:00
13. okt.

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke

kl. 09:00
13. okt.

Møte i hovudutval for næring i Vestland fylke

kl. 09:00
13. okt.

Styremøte i Nordre Follo KrF

kl. 19:00
14. okt.

Møte i hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke

kl. 09:00
21. okt.

Sentralstyremøte

kl. 09:00
22. okt.

Høstkonferanse sammen med Agderfylkene

Rosfjord Strandhotel, Lyngdal
kl. 17:00
23. okt.

Høstkonferanse sammen med Agderfylkene

Rosfjord Strandhotell, Lyngdal
kl. 09:00
26. okt.

Opplæringsutvalget

Fylkeskommunen
kl. 09:00
26. okt.

Møte i hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke

kl. 09:00
26. okt.

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke

kl. 09:00
26. okt.

Møte i hovudutval for næring i Vestland fylke

kl. 09:00
27. okt.

28. okt.

Møte i fylkestinget

onsdag 27. oktober 10:00 - torsdag 28. oktober 17:00

November

03. nov.

AU-møte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00
15. nov.

Opplæringsutvalget

Fylkeskommunen
kl. 09:00
16. nov.

Opplæringsutvalget

Fylkeskommunen
kl. 09:00
16. nov.

Møte i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet

kl. 09:00
17. nov.

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke

kl. 09:00
17. nov.

Møte i hovudutval for næring i Vestland fylke

kl. 09:00
17. nov.

Styremøte i Nordre Follo KrF

kl. 19:00
18. nov.

Møte i hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylke

kl. 09:00
25. nov.

Rogaland KrF fyller 82 år

kl. 09:00
25. nov.

Fylkesstyremøte

Fylkeskontoret til Rogaland KrF
kl. 17:00