Nominasjonsmøte Oslo KrF

Nominasjonsmøte i Oslo KrF tirsdag 22. november kl. 18.30. På møtet skal kandidater til bystyrevalget i 2023 velges.

Møtet er åpent for alle betalende medlemmer i Oslo KrF. Valgte medlemmer i Representantskapet har stemmerett. Representantskapets medlemmer melder eventuelle forfall og/eller ber vara om å delta. 

Nominasjonsmøtet holdes for åpne dører om ikke annet vedtas, se reglement. Registrering av delegater fra kl. 18.00.

KrF Kvinners 75 – års jubileum blir markert på møtet, og innspill til programarbeidet blir hentet inn.

Nominasjonskomiteens forslag sendes ut i forkant av møtet sammen med flere praktiske opplysninger om møtet.

22. nov.

Nominasjonsmøte Oslo KrF

Nominasjonsmøte i Oslo KrF tirsdag 22. november kl. 18.30. På møtet skal kandidater til bystyrevalget i 2023 velges.

Centralkirken, St. Olavsgate 28
kl. 18:00