Møte i Arbeidsutvalget for Oslo KrF

Arbeidsutvalget (AU) består av fylkets leder og nestledere sammen med leder fra Oslo KrF Kvinner og Oslo KrFU. AU jobber mellom fylkesstyremøtene blant annet for å følge opp vedtakene som er gjort og forberede saker fremover.

30. apr.

Møte i Arbeidsutvalget (AU) Oslo KrF

Arbeidsutvalget (AU) består av fylkets leder og nestledere sammen med leder fra Oslo KrF Kvinner og Oslo KrFU.

St. Olavsgate 28
kl. 10:00