Møte i Arbeidsutvalget for Oslo KrF

Arbeidsutvalget (AU) består av fylkets leder og nestledere sammen med leder fra Oslo KrF Kvinner og Oslo KrFU. AU jobber mellom fylkesstyremøtene blant annet for å følge opp vedtakene som er gjort og forberede saker fremover.

10. mai.

Møte i Arbeidsutvalget (AU) Oslo KrF

Arbeidsutvalget (AU) består av fylkets leder og nestledere sammen med leder fra Oslo KrF Kvinner og Oslo KrFU.

kl. 20:30