Medlemsmøte Oslo KrF

Kommunal boligpolitikk – Er det krise i den kommunale boligsektoren i Oslo?

Vi tar debatten om hvordan Oslo kan ha verdens beste kommunale boligpolitikk

Deichmanske bibliotek, møterom Disen i fjerde etasje.

Du møter

Johannessen, Katja, Velferdsetaten, Oslo kommune
Andal, Anne-Rita, Leieboerforeningen
Brattbakk, Ingar, BOVEL, AFI, OsloMet

Oslo skal være en by for alle. Samtidig har man som nasjonal grunnholdning at alle i Norge skal eie sin egen bolig, noe nesten 8 av 10 gjør. Men likevel er ikke dette tilgjengelig for alle.

Byrådet i Oslo har lenge vært opptatt av den «tredje boligsektoren», blant annet ved å etablere Oslobolig. Men samtidig må ikke dette gå på bekostning av «den andre boligsektoren».

For den kommunale utleiesektoren glemmes ofte når boligpolitikk diskuteres i et land. Samtidig er kommunale boliger et viktig virkemiddel i den boligsosiale politikken rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.

Og i tillegg er det mange dilemmaer knyttet til gjennomtrekk kontra forutsigbarhet for denne gruppa. Skal man ha lange eller korte leiekontrakter? Og er gjengs leie det beste utgangspunktet?

25. okt.

Er det krise i den kommunale boligsektoren i Oslo?

Medlemsmøte Oslo KrF – Vi tar debatten om hvordan Oslo kan ha verdens beste kommunale boligpolitikk.

Deichman Bjørvika
kl. 18:00