Medlemsmøte og valg av delegasjon

Tore Storehaug
Tore Storehaug

KrFs verdigrunnlag og ideologi

Tid: 10. oktober kl. 19.00
Sted: Waldermarhøy i Ski


KrF skal på landsmøtet neste år vedta et nytt prinsipprogram. Prinsipprogrammet er en nedtegnelse av partiets ideologiske fundament, og setter retningen for politikken som skal utføres.

Vår egen Tore Storehaug sitter i prinsipprogramkomiteen. Han vil gi oss en kort innføring i KrFs verdigrunnlag og ideologi, samt dra oss igjennom de mest sentrale diskusjonene som preger arbeidet med prinsipprogrammet.

OBS! Etter innledningen og diskusjonen, blir det valg av delegasjon til nominasjonsmøtet i det som blir Akershus KrF.

10. okt. 2022

Ideologi og verdiforankring + valg av delegasjon

Vår egen Tore Storehaug sitter i prinsipprogramkomiteen. Han vil gi oss en kort innføring i KrFs verdigrunnlag og ideologi, samt dra oss igjennom de mest sentrale diskusjonene som preger arbeidet med prinsipprogrammet. OBS! Etter innledningen og diskusjonen, blir det valg av delegasjon til nominasjonsmøtet i det som blir Akershus KrF.

Waldemarhøy
kl. 19:00