Landsstyremøte

Landsstyret møtes 1. – 2. april i forlengelse av en samling med fylkessekretærer og fylkesledere 31. mars.

01. apr. 2022

Landsstyremøte

Landsstyret møtes for å blant annet drøfte mobiliseringsstrategi fremover mot valget i 2023.

Oslo
kl. 10:00