Kvinnehelse på agendaen

VÅRT BESVÆRLIGE UNDERLIV! SKAL KRONISKE SMERTER STYRE LIVET?

25. aug.

Kvinnehelse på agendaen

Oslo KrF Kvinner innbyr til Åpent informasjonsarrangement for alle i Litteraturhuset i Oslo onsdag 25.august kl. 18-20. Vi følger smittevernreglene i samarbeid med Litteraturhuset. Ingen påmelding.

Litteraturhuset
kl. 18:00

I et av verdens mest likestilte land har vi fortsatt ikke likestilling innen helse. Oslo KrF kvinner setter fokus på manglende behandlingstilbud for kvinnesykdommer i Norge.

 • Grete Herlofson, Norske Kvinners Sanitetsforening:
  I 2021 blir kvinners helse fortsatt underprioritert i Norge
 • Anne Lise Helgesen, overlege, spesialist i hud – og veneriske sykdommer, Vulva klinikken OUS:
  Vulvasykdommer og vulvaklinikker hva er det?
  Hvorfor stor mangel på behandlingstilbud?
 • Ane U. Løvereide og Elin Ludvigsen, Endometrioseforeningen
  Pasient- og pårørendeperspektivet ved endometriose
 • Appell ved Rode Hegstad – 2. kandidat for Oslo KrF