Hvordan står det til med KrFs verdier?

Jorunn Hallaråker Heggelund, leder av prinsipprogram-komiteen i Kristelig Folkeparti, forteller om arbeidet fram mot nytt prinsipprogram.

Dato: Torsdag 11. mai 2023
Tid: Klokka 13-15
Sted: Misjonssalen, Tullins gate 4


På KrFs landsmøte i slutten av april blir det vedtatt nytt prinsipprogram for Kristelig Folkeparti. I mange år har partiets grunnleggende prinsipper vært uttrykt i et kapittel i handlingsprogrammet som gjelder for en stortingsperiode. Flere har uttrykt at dette ikke er helt heldig. Nå blir prinsipprogrammet et eget program som skal behandles uavhengig av stortingsprogrammet. Det er likevel slik at KrFs landsmøte skal behandle prinsipprogrammet hvert fjerde år, nemlig i de årene da det er kommunevalg.

Hva er beholdt i prinsipprogrammet av det som alltid har vært KrFs verdier? Hva er nytt? Er det verdier som er fullstendig ny-formulert? Hvordan møter det nye prinsipprogrammet verdiutfordringene i dagens samfunn? Du finner det vedtatte programmet på KrFs nettside: https://krf.no/politikk/politisk-program/

Vi samtaler om verdien av å ha et eget prinsipprogram for Kristelig Folkeparti og hvordan dette bør følges opp i partiets arbeid fra dag til dag, både på Stortinget og i de ulike kommunene. I denne samtalen deltar også Oslo KrFs førstekandidat Øyvind Håbrekke.

Møtet starter med kaffe og te og noe enkelt å bite i.

Ta gjerne med deg en annen som også er medlem av Oslo KrF Senior eller som er interessert i Kristelig Folkepartis arbeid.

Hjertelig velkommen til en viktig samtale!

11. mai. 2023

Hvordan står det til med KrFs verdier?

Jorunn Hallaråker Heggelund, leder av prinsipprogram-komiteen i Kristelig Folkeparti, forteller om arbeidet fram mot nytt prinsipprogram. I denne samtalen deltar også Oslo KrFs førstekandidat Øyvind Håbrekke.

Misjonssalen, Tullins gate 4
kl. 13:00