Fylkesårsmøte Oslo KrF

Årsmøte i Oslo KrF 2023 finner sted i Centralkirken, St. Olavsgate 28 tirsdag 14. februar kl. 18.00 – 20.30.

14. feb. 2023

Fylkesårsmøte Oslo KrF

Årsmøte Oslo KrF

St. Olavsgate 28
kl. 18:00