Vestlandsturné for fylkesgruppa til KrF

1.–18. august reiser toppane på fylkestingslista rundt i fylket på fem ulike mini-turnear. Målsettinga med turnéane er å skapa engasjement i lokallaga og blant potensielle KrF-veljare. Det vil bli arrangert skulering i samband med kvar turnè

Skulering

  • Bergen – 1. august kl. 19.00 på Gamle Rådhus i Bergen
  • Sunnhordland – 3. august kl. 19.00 på Stord Rådhus
  • Nordfjord – 7. august kl. 19.00 i Nordfjoreid eller Gloppen (ikkje avklart)
  • Nordhordland – 10. august kl. 19.00 i Knarvik
  • Sogn – 14. august kl. 19.00 i Balestrand
  • Voss – 17. august kl. 19.00 på Voss

Påmelding til skuleringa er ikkje naudsynt.

10. apr.

16. jan. 2023

Aksjonsuke

mandag 10. april 09:00 – mandag 16. januar 17:00