Fylkestingsgruppen

Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug

Fylkestingsgruppeleder

Johan Dahle Fossan

Fylkestingsmedlem

Bilde av Knut Johan Singstad

Knut Johan Singstad

Fylkesting 1. vara

Bilde av Eldar Almli

Eldar Nikolai Almli

Fylkesting 2. vara

Bilde av Endre Stene

Endre Stene

Fylkesting 3. vara

Nina Edvardsen

Fylkesting 4. vara

Bilde av Heidi Pawlik Carlson

Heidi Pawlik Carlson

Fylkesting 5. vara