Fylkesstyret

Bilde av Åste Marie L. Lindau

Åste Marie Lande Lindau

Fylkes 1. nestleder

Bilde av Johan Fossan

Johan Dahle Fossan

Fylkesstyremedlem

Bilde av Alina Käthe Storvik

Alina Käthe Storvik

Fylkesstyremedlem

Bilde av Arne Groven

Arne Groven

Fylkesstyremedlem

Bilde av Ann-Elise Prestvik

Ann-Elise Prestvik

Fylkesstyremedlem

Bilde av Astrid Dalhaug

Astrid Sofie Dalhaug

Fylkesstyremedlem

Bilde av Hjalmar Hugdahl

Hjalmar Hugdal

Fylkesskoleringsleder

Karin Bjørkhaug

Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug

Fylkestingsgruppeleder

Bilde av Mikael Orre Rye

Mikael Orre Rye

KrFU-representant

Bilde av Terje Hofstad

Terje Hofstad

Fylkessekretær