Fylkesstyret

Bilde av Geirmund Lykke

Geirmund Lykke

Fylkesleder

Bilde av Ragnhild Øverland

Ragnhild Løvseth Øverland

Fylkes 1. nestleder

Johan Dahle Fossan

Fylkes 2. nestleder

Bilde av Alfred O. Fonn

Alfred Olav Fonn

Fylkesstyremedlem

Hjalmar Hugdal

Fylkesstyremedlem

Nina Edvardsen

Fylkesstyremedlem

Bilde av Ann-Elise Prestvik

Ann-Elise Prestvik

Fylkesstyremedlem

Majen Helen Sævik

Majen Helen Sævik

Fylkesstyremedlem

Astri Marie Wessel

Fylkes kvinnepolitisk leder

Anine Lie

Fylkesstyre KrFU repr.

Hjalmar Hugdal

Fylkesskoleringsleder

Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug

Fylkestingsgruppeleder

Linn-Cathrine Berg

Linn-Cathrine Berg

Fylkessekretær