Fylkesstyret

Irene Sørensen_Lyngen

Irene Sørensen

Fylkesleder

Hans Øyvind Jenssen

Hans Øyvind Jenssen

Fylkes 1. nestleder

Janne Helen Fyhn

Janne Helen Fyhn

Fylkes 2. nestleder

Jorunn Skogan Konst

Jorunn E Skogan Konst

Fylkesstyremedlem

Magnar Ove Bernhart Solbakken

Fylkesstyremedlem

Tor Magnus Østvik

Fylkesstyremedlem

Arnhild Andreassen

Arnhild Andreassen

Fylkesstyre 1. vara

Reidar Lund

Reidar Lund

Fylkesstyre 2. vara

Svein K Pettersen

Svein Kristian Pettersen

Fylkesstyre 3. vara