Fylkesstyret

Jytte Sonne

Jytte Sonne

Fylkesleder

Kjetil Weyde

Kjetil Bodsberg Weyde

Fylkes 1. nestleder

Ragnfrid Granerud

Ragnfrid Granerud

Fylkes 2. nestleder

Jan Dagfinn Hovde

Jan Dagfinn Hovde

Fylkesstyremedlem

Anne Kjersti Sæle

Anne-Kjersti Sæle

Fylkesstyremedlem

Ole Arild Bovolden

Fylkesstyremedlem

Line Mette Teigland

Line Mette Teigland

Fylkesstyremedlem

Merethe Engen Enerstvedt

Merethe Engen Enerstvedt

Fylkesstyremedlem

Oluf Maurud

Oluf Maurud

Fylkesstyremedlem

Solveig Fjøsne Saltvik

Fylkesstyremedlem

Arnfinn Gillebo

Fylkesstyremedlem

Astrid Nygard

Fylkesstyremedlem

Kristi Nyen

Fylkesstyre KrFU repr.

Ragnfrid Granerud

Ragnfrid Granerud

Fylkesskoleringsleder

Kåre Simenstad

Fylkesstyre 1. vara

Håkon Gulliksen Furuseth Karlstad

Håkon Gulliksen Furuseth Karlstad

Fylkesstyre 2. vara

Øyvind Tjeldnes

Øyvind Tjeldnes

Fylkesstyre 3. vara

Astrid Nyvoll

Astrid Nyvoll

Fylkesstyre 4. vara

Steinar Løsnesløkken

Fylkesstyre 5. vara

Linn-Cathrine Berg

Linn-Cathrine Berg

Fylkessekretær