Fylkesstyret

Oluf Maurud

Fylkesleder

Jytte Sonne

Jytte Sonne

Fylkes 1. nestleder

Ragnfrid Granerud

Ragnfrid Granerud

Fylkes 2. nestleder

Arnfinn Gillebo

Fylkesstyremedlem

Solveig Fjøsne Saltvik

Fylkesstyremedlem

Astrid Nygard

Astrid Nygard

Fylkesstyremedlem

Ivar Magne Auestad

Ivar Magne Auestad

Fylkesstyremedlem

Ole Arild Bovolden

Fylkesstyremedlem

Merethe Engen Enerstvedt

Merethe Engen Enerstvedt

Fylkesstyremedlem

Inger Marie Ringsbu

Fylkesstyremedlem

Jan Dagfinn Hovde

Jan Dagfinn Hovde

Fylkesstyremedlem

Kristi Nyen

Fylkesstyre KrFU repr.

Ragnfrid Granerud

Ragnfrid Granerud

Fylkesskoleringsleder

Charlotte V. Hoven

Charlotte Veland Hoven

Fylkestingsgruppeleder

Kåre Simenstad

Fylkesstyre 1. vara

Kjetil Weyde

Kjetil Weyde

Fylkesstyre 2. vara

Kathrine Ruset Sletten

Kathrine Ruset Sletten

Fylkesstyre 3. vara

Toril Kristiansen

Toril Kristiansen

Fylkesstyre 4. vara

Steinar Løsnesløkken

Fylkesstyre 5. vara

Linn Catrine Berg

Linn-Cathrine Berg

Fylkessekretær