Landsstyret

Knut Arild Hareide
Knut Arild Hareide
Partileder
Olaug V Bollestad
Olaug V Bollestad
1. nestleder i KrF
Tlf 23 31 32 04/ 412 28 992
Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad
2. nestleder
Tlf 23 31 30 44/ 411 05 434
Hilde Ekeberg
Hilde Ekeberg
Sentralstyremedlem
Tlf 97672533
Dag Sele
Dag Sele
Sentralstyremedlem/fylkesleder i Hordaland
Tlf 913 13 745
Tove Welle Haugland
Tove Welle Haugland
Sentralstyremedlem
Tlf 9069056
Svein Iversen
Svein Iversen
Sentralstyremedlem/fylkesleder i Troms og Finnmark
Tlf 907 94 280
Karin Bjørkhaug
Karin Bjørkhaug
Sentralstyremedlem
Tlf 92028390
Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan
Parlamentarisk nestleder
Tlf 23 31 32 46 / 900 50 918
Martine Tønnessen
Martine Tønnessen
Leder i KrFU
Tlf 48178334
Oddbjørg Minos
Oddbjørg Minos
Leder i KrF Kvinner
Tlf 99004117
Erik Lunde
Erik Lunde
1. vara sentralstyret
Tlf 97127730
Tone Helene Strat
Tone Helene Strat
Ansattes representant i sentralstyret
Tlf 40106200
Brynjar Høidebraaten
Brynjar Høidebraaten
Fylkesleder i Østfold
Tlf 908 22 446
Arne Willy Dahl
Arne Willy Dahl
Fylkesleder i Akershus
Tlf 907 69 917
Espen Andreas Hasle
Espen Andreas Hasle
Fylkesleder i Oslo
Tlf 909 36 902
Oluf Maurud
Oluf Maurud
Fylkesleder i Hedmark
Tlf 995 18 762
Toril Kristiansen
Toril Kristiansen
Fylkesleder i Oppland KrF
Tlf 958 64 643
Hege Irene Fossum
Hege Irene Fossum
Fylkesleder i Buskerud
Tlf 996 42 684
Laila Eliassen
Laila Eliassen
Fylkesleder i Vestfold
Tlf 400 77 549
Erik Næs
Erik Næs
Fylkesleder i Telemark
Tlf 481 45 470
Per Sverre Kvinlaug
Per Sverre Kvinlaug
Fylkesleder i Agder
Tlf 909 12 827
Terje Eikin
Terje Eikin
Nestleder Agder
Jarle Skeidsvoll
Jarle Skeidsvoll
Nestleder Hordaland
Oddny Helen Turøy
Oddny Helen Turøy
Fylkesleder i Rogaland
Tlf 991 57 310
Beate Bondevik Lie
Beate Bondevik Lie
Fylkesleder i Sogn og Fjordane
Tlf 917 76 434
Randi Walderhaug Frisvoll
Randi Walderhaug Frisvoll
Fylkesleder i Møre og Romsdal
Tlf 950 67 335
Jon Normann Tviberg
Jon Normann Tviberg
Fylkesleder i Trøndelag
Tlf 950 87 070
Jan Arne Bremnes
Jan Arne Bremnes
Nestleder Trøndelag
Ingelin Noresjø
Ingelin Noresjø
Fylkesleder i Nordland
Tlf 957 63 866
Gerd H. Kristiansen
Gerd H. Kristiansen
Nestleder Troms/Finnmark
Geir Jørgen Bekkevold
Geir Jørgen Bekkevold
Stortingsrepresentant
Tore Storehaug
Tore Storehaug
Stortingsrepresentant
Steinar Reiten
Steinar Reiten
Stortingsrepresentant
Nikolai Skogan
Nikolai Skogan
1. nestleder i KrFU
Edel-Marie Haukland
Edel-Marie Haukland
2. nestleder i KrFU
Turid T. Håland
Turid T. Håland
1. nestleder i KrF Kvinner
Tlf 48998906
Astri Wessel
Astri Wessel
2. nestleder i KrF Kvinner
Tlf 90017710
Liv Aass Frank
Liv Aass Frank
Ansattes representant
Tlf 926 54 439