Landsstyret

Olaug V Bollestad
Olaug V Bollestad
Fungerende partileder
Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad
Nestleder
Hilde Ekeberg
Hilde Ekeberg
Sentralstyremedlem
Tlf 97672533
Dag Sele
Dag Sele
Sentralstyremedlem
Tlf 913 13 745
Tove Welle Haugland
Tove Welle Haugland
Sentralstyremedlem
Tlf 9069056
Svein Iversen
Svein Iversen
Sentralstyremedlem/fylkesleder i Troms og Finnmark
Tlf 907 94 280
Karin Bjørkhaug
Karin Bjørkhaug
Sentralstyremedlem
Tlf 92028390
Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan
Parlamentarisk nestleder
Tlf 23 31 32 46 / 900 50 918
Martine Tønnessen
Martine Tønnessen
Leder i KrFU
Tlf 48178334
Oddbjørg Minos
Oddbjørg Minos
Leder i KrF Kvinner
Tlf 99004117
Erik Lunde
Erik Lunde
1. vara sentralstyret
Tlf 97127730
Tone Helene Strat
Tone Helene Strat
Ansattes representant i sentralstyret
Tlf 40106200
Brynjar Høidebraaten
Brynjar Høidebraaten
Fylkesleder i Østfold
Tlf 908 22 446
Arne Willy Dahl
Arne Willy Dahl
Fylkesleder i Akershus
Tlf 907 69 917
Espen Andreas Hasle
Espen Andreas Hasle
Fylkesleder i Oslo
Tlf 909 36 902
Oluf Maurud
Oluf Maurud
Fylkesleder i Hedmark
Tlf 995 18 762
Toril Kristiansen
Toril Kristiansen
Fylkesleder i Oppland KrF
Tlf 958 64 643
Hege Irene Fossum
Hege Irene Fossum
Fylkesleder i Buskerud
Tlf 996 42 684
Laila Eliassen
Laila Eliassen
Fylkesleder i Vestfold
Tlf 400 77 549
Erik Næs
Erik Næs
Fylkesleder i Telemark
Tlf 481 45 470
Per Sverre Kvinlaug
Per Sverre Kvinlaug
Fylkesleder i Agder
Tlf 909 12 827
Terje Eikin
Terje Eikin
Nestleder Agder
Oddny Helen Turøy
Oddny Helen Turøy
Fylkesleder i Rogaland
Tlf 991 57 310
Astrid Aarhus Byrknes
Astrid Aarhus Byrknes
Leder i Hordaland KrF
Beate Bondevik Lie
Beate Bondevik Lie
Fylkesleder i Sogn og Fjordane
Tlf 917 76 434
Randi Walderhaug Frisvoll
Randi Walderhaug Frisvoll
Fylkesleder i Møre og Romsdal
Tlf 950 67 335
Jon Normann Tviberg
Jon Normann Tviberg
Fylkesleder i Trøndelag
Tlf 950 87 070
Jan Arne Bremnes
Jan Arne Bremnes
Nestleder Trøndelag
Ingelin Noresjø
Ingelin Noresjø
Fylkesleder i Nordland
Tlf 957 63 866
Gerd H. Kristiansen
Gerd H. Kristiansen
Nestleder Troms/Finnmark
Geir Jørgen Bekkevold
Geir Jørgen Bekkevold
Stortingsrepresentant
Tore Storehaug
Tore Storehaug
Stortingsrepresentant
Steinar Reiten
Steinar Reiten
Stortingsrepresentant
Vegard Heldal
Vegard Heldal
Nestleder i KrFU
Edel-Marie Haukland
Edel-Marie Haukland
2. nestleder i KrFU
Turid T. Håland
Turid T. Håland
1. nestleder i KrF Kvinner
Tlf 48998906
Astri Wessel
Astri Wessel
2. nestleder i KrF Kvinner
Tlf 90017710
Liv Aass Frank
Liv Aass Frank
Ansattes representant
Tlf 926 54 439