Programarbeidet

KrFs programkomite har nå lagt frem forslag til nytt program for neste stortingsperiode.

Det har vært viktig for oss å lage et program som møter folks utfordringer og som kan være et svar på krisene vi ser i verden i dag, sier Erik Lunde, leder av komiteen.

Han peker på familier, klima, utviklingspolitikk, inkludering og eldre som noen av de viktigste temaene komiteen har jobbet med.

Utkastet kan du laste ned i sin helhet her:

Nå er programmet ute på høring i organisasjonen via instansene som har delegasjon på landsmøtet frem til 28. februar.

Programmet vil ble behandlet på KrFs landsmøte i april.

KrF programkomité og redaksjonskomité

Programkomiteen for stortingsprogrammet 2021-2025 har bestått av:

 • Erik Lunde (leder), tlf: 97127730, eriklunde100@gmail.com
 • Ingelin Noresjø
 • Hans Olav Syversen
 • Rebekka Ljosland
 • Ola T. Lånke
 • Edel Marie Haukland (KrFU)
 • Oddbjørg Minos (KrF Kvinner)
 • Tore Storehaug (stortingsgruppen)

Sekretær for komiteen er Ingebjørg Klingenberg Kovacic – program@krf.no

KrFs redaksjonskomité for stortingsprogrammet 2021-2025 består av:

 • Erik Lunde (leder), tlf: 97127730, eriklunde100@gmail.com
 • Ingelin Noresjø
 • Rebekka Ljosland
 • Hans Olav Syversen
 • Reid Ivar Dahl
 • Charlotte Veland Hoven
 • Edel-Marie Haukland (KrFU)
 • Mariam Rapp (KrF Kvinner)
 • Steinar Reiten (Stortingsgruppen)

Sekretær for komiteen er Ingebjørg Klingenberg Kovacic – program@krf.no

Underutvalg

I forbindelse med arbeidet med nytt partiprogram for KrF ble det satt ned 7 utvalg som skulle jobbe med hvert sitt tema inn mot programprosessen.

 • En mer rettferdig verden
 • Inkluderende samfunn
 • Det livssynsåpne samfunn og vår kristne kulturarv
 • Forsterket senoir og omsorgspolitikk
 • Det grønne skiftet
 • Forbedret oppvekst politikk
 • Distirkt, teknologi og grunderskap

Her finner du rapportene fra utvalgene:

Prosess og fremdriftsplan for programarbeidet

Høsten 2019

 • Programkomiteen begynner sitt arbeid (første møte i november)
 • Generell innspillsrunde fra partiet, organisasjoner og institusjoner
 • Utvalgene starter sitt arbeid og det legges til rette for å gi innspill til disse

Mai 2020

 • Utvalgene leverer sine innspill til programkomiteen (overgis programkomiteen 15. mai)

November 2020

 • Programkomiteen legger frem sitt utkast, som sendes ut til alle instanser som har      delegasjoner til landsmøtet.
 • Landsstyret oppnevner redaksjonskomité og vedtar endelige kriterier for kategoriene for behandling i beslutningsfasen.

Februar 2021

 • Frist for innsending av endringsforslag.

Mars 2021

Landsstyret behandler forslagene innkommet i høringsrunden. Forslagene, med landsstyrets innstilling, sendes landsmøtedelegatene i tråd med punktene under:

 • Alle  innkomne endringsforslag behandles av landsstyret, men bare de forslag som har mest politisk og prinsipiell betydning behandles i utgangspunktet av      landsmøtet (disse blir da innstilt til landsmøtet av landsstyret, ikke      redaksjonskomiteen).
 • Samtlige øvrige endringsforslag gjøres også tilgjengelig for landsmøtet, påført      landsstyrets vedtak. Disse vedtakene blir stående med mindre det blir bedt om og besluttet oppgradering, iht egne fastsatte regler som fremmes og behandles senere. 

April 2021

 • Landsmøtet behandler programmet.