Klimautslipp

Verden preges av de store klimaendringer. Vårt utslippsnivå er ikke bærekraftig, og det er viktig at Norge gjør et arbeid for å unngå drastiske negative konsekvenser for hele jorda.

Framtidig økonomisk vekst må skje samtidig som utslippene minsker. Derfor vil KrF arbeide for at Norge skal bli et lavutslippsland i 2050. Med det menes at vi reduserer utslippene med om lag 70 prosent fra dagens nivå. Dette innebærer blant annet at vi må vri skattesystemet i en miljøvennlig retning slik at det lønner seg økonomisk å være miljøvennlig.

Klimarettferdighet er sentralt for KrF. Vi kan ikke kjøpe oss ut av problemene og derfor må minst 2/3 av reduksjonen i utslipp tas nasjonalt. I en kort overgangsfase må vi akseptere at fattige land øker sine utslipp for å bedre sin økonomi. Samtidig må rike land stille opp med teknologi, kompetanse og bistand for å redusere utslipp i fattige land.

Hva har KrF gjort?

  • Støttet et bredt klimaforlik i 2012 hvor vi innførte forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og markant økte støtten til klima- og teknologifondet
  • Fått Norge til å slutte seg til EUs klimamål hvor man blant annet skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030