Vold i nære relasjoner

Å bli utsatt for vold eller et overgrep av en person man er i nær familie eller har en tett relasjon med er noe av det verste et menneske kan oppleve. Derfor er vi helt nødt til å ta dette på største alvor og bekjempe vold i nære relasjoner så godt vi kan.

Kvinner og menn som utsettes for vold i nære relasjoner må få tilbud om opphold på krisesenter og mulighet for ny identitet, hvis det er behov for det. Barn som opplever overgrep må tas godt vare på og bli avhørt raskt. KrF har derfor vært opptatt av å styrke Statens Barnehus som spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Vi mener også at alle politidistrikter bør ha minst en egen person som bare arbeider med familievoldssaker.

Hva har KrF gjort?

  • Stortinget
    • fremmet og fått flertall for mange ulike tiltak for å bekjempe vold mot barn. Les hele representantforslaget her. Alle partiene på Stortinget var enig med oss i at det må lages en helhetlig opptrappingsplan for å redusere omfanget av vold mot barn og for å ta bedre vare på barn som har blitt utsatt for vold og overgrep.
  • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen for 2015
    • styrket Statens Barnehus med flere millioner kroner