Menneskehandel

Få ting er en så direkte krenkelse av menneskeverdet som kjøp og salg av mennesker. Dette er vår tids slaveri, og det er flere slaver i verden i dag enn det var på 1800-tallet. Menneskehandel har gått forbi narkotika i omfang, og er nå den nest største illegale industrien i verden. En brukerdose med heroin kan du bare selge én gang, men et menneske kan selges igjen og igjen og igjen. Dette er grufull kriminalitet som KrF vil kjempe iherdig imot.

Det er viktig at alle relevante yrkesgrupper får kompetanse til å kunne identifisere ofre for menneskehandel. Dette må gjelde både tollere, politiet, barnevernsansatte, ansatte på asylmottak, helsepersonell og flere andre.Det er også behov for økt undervisning om vår tids slaveri i skolen. Barn og unge må få kjennskap til at slaveriet ikke er noe som ble avskaffet på 1800-tallet, og det må skapes økt bevissthet rundt hvorfor det er viktig å bekjempe utnytting og overgrep.

Hva har KrF gjort?

  • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen for 2015
    • bevilget penger til å opprette spesialiserte politigrupper i de største byene som skal jobbe med menneskehandelssaker. (I Bergen har de hatt en slik, og det har gitt tydelige resultater: Halvparten av alle dommer i menneskehandelssaker er fra Bergen og omegn.)
  • Fremmet forslag i Stortinget om en rekke konkrete tiltak mot menneskehandel. Les mer om det hos Nettavisen, og les stortingsforslaget her.