Frivillige organisasjoner

Norge har et mangfold av frivillige organisasjoner, alt fra ulike interesseorganisasjoner, studieforbund og politiske organisasjoner. Mangfoldet av organisasjoner vitner om engasjement og det viser verdien av sosiale fellesskap. KrF mener at dette ikke kan, og aldri skal, erstattes av staten. Frivillig organisasjoner er viktig for menneskers personlige utvikling, opplevelse av sammenheng og deltakelse i samfunnet.

KrF er opptatt av at de frivillige organisasjonene må sikres reell frihet fra statlig overstyring. Vi må bort fra regler og tvang, og at staten detaljstyrer frivillige organisasjoner. KrF mener det er ved å slippe frivilligheten fri at man motiverer til ekstra innsats og styrker disse fellesskapene. Staten skal styrke frivilligheten, men ikke styre den. KrF forslår derfor blant annet å øke statlige tilskudd til drift fremfor prosjekttilskudd for å styrke organisasjonenes frihet, og ønsker et forenklings og avbyråkratiseringsprogram for frivillig sektor.

I tillegg er det viktig for KrF å sikre de frivillige organisasjonene gode muligheter til å finansiere driften sin. Derfor foreslår vi å øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn, og gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms.

KrF mener at små og store fellesskap, drevet av frivillighet og dugnad, er noe av det viktigste vi har i samfunnet. Uten frivilligheten blir vi et mer egoistisk og kaldt samfunn.

Hva har KrF gjort?

 • Budsjettforlikene med H-Frp-regjeringen for 2014 og 2015
  • Økt grensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 12 000 til  20 000 kroner.
 • Budsjettforliket med H-Frp-regjeringen for 2015
  • Økt støtten til frivillig arbeid innenfor rus og psykisk helse (blant andre Kirkens SOS) med 30 millioner
  • Økt støtten til anti-mobbe-arbeid i regi av frivillige organisasjoner med 3,5 millioner
  • Økt grensen for når frivillige organisasjoner blir lønnsoppgavepliktige og må betale arbeidsgiveravgift
 • Stortinget
  • Endret arveloven slik at herreløs arv skal tilfalle frivillige organisasjoner i stedet for staten