Styrke frivilligheten

Det sivile samfunnet har lagt grunnlaget for at Norge har blitt et av verdens beste land å bo i. Dugnad, frivillig arbeid og ideelle virksomheter har oppstått fra frivillige sammenslutninger og har vært og er avgjørende for utviklingen og opprettholdelsen av det norske velferdssamfunnet.

fotballjenter og treneren

Frivillig innsats er en bærebjelke i demokratiet. KrF ønsker at de frivillige organisasjonene skal utvikle seg på egne premisser og være mest mulig frie fra politisk styring. Vi må slippe det sivile samfunnet fritt og gi det gode vekstvilkår for å styrke sosialt fellesskap, mangfold og maktbalanse i det norske samfunnet.

KrF vil bygge et sterkt fellesskap nedenfra ved å satse på familie, frivillighet, ideell sektor og sterke lokalsamfunn. Staten klarer ikke dette alene. Mange oppgaver har frivillige og ideelle mye bedre forutsetninger for å løse enn det offentlige virksomheter har.

Organiserte fritidsaktiviteter er et godt eksempel på dette, og KrF ønsker at flere barn skal få muligheten til å delta i aktiviteter. KrF fikk gjennomslag i regjeringsplattformen å starte prøveprosjekt med fritidskortet, som skal sikre barn mulighet til å dra på fritidsaktiviteter uavhengig av familienes lommebok. Nå går vi til valg på at fritidskortet skal bli nasjonalt og gjelde alle barn i hele landet.

KrF vil ha bedre økonomiske ordninger for frivillige og ideelle lag og organisasjoner fordi vi ønsker at så mange som mulig skal få muligheten til å engasjere seg i ting de er opptatt av. Vi vil støtte frivillig arbeid gjennom gode, brede og byråkratiske finansieringsordninger. Støtte til frivillige organisasjoner skal i størst mulig grad gis som ubundne midler.