Grunnrenteskatt på havbruk

KrF er sterkt kritisk til regjeringens prosess og forslag til grunnrenteskatt på havbruk. KrF mener saken burde vært bedre konsekvensutredet før iverksettelse.

Fiskemærer i NordNorge

For KrF er det viktig at skatten har ei innretning som stimulere bedriftene til investering på land og skattetrykket må betydelig ned. Vi mener det er positivt at Venstre og Pasientfokus har bidratt til at skattebelastningen for næringen har gått ned etter regjeringens opprinnelige forslag, men vi mener fortsatt at grunnrenteskatten burde vært lavere. KrF vil utvikle næringen videre og sikre bærekraftig produksjon av laks og at det skapes nye viktige arbeidsplasser langs kysten.