Vil ha dronefag i skulen

Drone flygende over vann.
Foto: Unsplash.com – Karl Greif

Mange fylker har i dag tilbod om dronefag i opplæringa. Nå tar KrF til ordet for at fylkeskommunen skal jobba for å sjå om elevane i Vestland òg kan få tilbod om å ta dronefag i den vidaregåande opplæringa.

Våren 2022 blei den nasjonale læreplanen for Vg2 drone vedteken. I forkant av at Rogaland etablerte tilbodet, ble det gjort ei utredning om behovet for dronefaget. Rapporten viser at det er svært stor interesse.

– I Rogaland er tilbodet på plass frå hausten 2023. Òg i Nordland, Viken, Trøndelag og Oslo er tilbodet innført. Behovet i næringslivet er stort, og det er ikkje mindre behov i Vestland enn andre fylker. Derfor må me vurdera om det òg skal opprettast eit undervisningstilbod i vårt fylke, seier KrF-representant i Vestland, Tor André Ljosland.

– Bruken av dronar er på full fart framover i næringslivet og behovet er stort i mange samfunnskritiske institusjonar, slik som ved brann og redning, militæret og energisektoren, understrekar gruppeleiar for KrF, Trude Brosvik.

læreplanen til dronefaget kan man lesa: 

«Vg2 drone handler i hovedsak om å kunne utføre operasjoner med ubemannede farkoster med multirotor og fastvingedroner opptil 25 kg, minimum i kategoriene åpen og spesifikk. Dette inkluderer kunnskap om hvordan man planlegger en slik operasjon, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Kompetansemålene har et stort fokus på kunnskap om den tekniske oppbygningen av ubemannede farkoster, og hvordan de vedlikeholdes, samt sensorer og nyttelast og bearbeiding av data fra disse. Programfagene skal gi kompetanse som bidrar til driftssikre og velfungerende ubemannede farkoster, og imøtekommer den stadig raskere teknologiske utviklingen innenfor luftfart.»