Vil du stå på liste for KrF?

Unge mennesker
Vi trenger personer som vil skape et varmere samfunn, er det deg?

Kan du tenke deg å stille til valg for KrF i Oslo? Eller vil du høre mer om hva det innebærer? Vi trenger folk som bryr seg om byen sin og lokalsamfunnet sitt, som ønsker å jobbe for at barn og unge skal få en god oppvekst og folk skal leve gode liv i alle livets faser.

Hva vil det si å stå på liste?

For å kunne bli valgt til bystyret må man stå på en liste for et politisk parti ved valget. Disse listene blir laget av en nominasjonskomite og blir vedtatt av medlemmene i partiet. Velgerne kan også påvirke listene ved å kumulere (sette et kryss ved en eller flere person på en liste som da vil få en ekstra personstemme).

Å stå på liste betyr at du:
• viser offentlig at du mener KrFs verdier og saker er viktige for Oslo
• har muligheten til å bli folkevalgt
• er en av dem som viser engasjement for stedet du bor og det som skjer i byen
Vi trenger både deg som ønsker å bli folkevalgt og deg som vil vise din støtte gjennom å stå på listen.

Registrer deg her for å melde din interesse, slik at vi kan ta kontakt med deg

Dame hjelper en eldre dame med å handle i butikken. De to står i grønnsaksavdelingen.
Å være folkevalgt er en ombudsrolle som tar opp de saker folk er opptatt av

Hva er det å være folkevalgt?

De folkevalgte er med på å ta beslutninger som påvirker skole, velferd, verdiskaping og samferdsel i byen vi bor i.

Å være folkevalgt er en ombudsrolle. Det betyr at man:
• lytter til personer, organisasjoner og bedrifter, og tar opp de saker folk er opptatt av
• er med på å skape et lokalsamfunn bygd på tillit mellom politikere og velgere

Folkevalgte møter i bystyret ca én gang i måneden. I tillegg kan man bli valgt inn i ulike utvalg og styrer som har ulik møtefrekvens. Der er oppgaven å få gjennomslag for KrFs program i samarbeid med de andre politikerne og skape gode løsninger for folk.
Dersom du ønsker det har KrF flere tilbud om skolering i KrFs politikk, verdier og organisasjon.

Et speilbilde av befolkningen

Det er et ønske at bystyret er et speilbilde av befolkningen. En blanding av kvinner og menn. Ulik etnisk bakgrunn. Offentlige og privat ansatte, studenter og pensjonister. Unge, middelaldrene og gamle. Fattige og rike.

Småbarnsforeldre

Vår politikk

KrF mener at alle har et ansvar for å bry oss om andre mennesker, uansett hvem de er, hva de kan eller hvor de bor. Dette kaller vi nestekjærlighet.
Vi mener at alle mennesker er like mye verdt, og at ingen kan sette en prislapp på et menneske. Dette kaller vi menneskeverd.
KrF mener også at vi må passe på den ene jordkloden vi har. Vi skal passe på menneskene og dyrene som bor her nå og i framtiden. Vi må også bruke de pengene og tingene vi har på en god måte og sørge for at alle mennesker får brukt evnene og talentene sine. Dette kaller vi forvalteransvar.
KrF sin politikk tar nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvaret på alvor. Vi sier også at KrF er et kristendemokratisk parti.
I alle kommuner der KrF stiller lister lager vi et eget program. Ta kontakt om du har ideer til hvilke saker KrF skal jobbe for i Oslo de neste årene via epost oslo@krf.no.