Vestland KrF til kamp mot liberalisering av ruspolitikken

Vestland KrF er opptatt av å hjelpe rusavhengige til å leve rusfrie liv. Derfor vil vi styrke ideelle og offentlige tiltak som bidrar til dette, og vi støtter ikke de partiene som i disse dager tar til orde for å avkriminalisere og legalisere bruk og kjøp av narkotika i Norge. Selv om intensjonene er gode, er dette en kortsiktig strategi som vi ikke ser rekkevidden av.

FOTO: UNSPLASH.COM
Illustrasjonsbilde

I stedet vil Vestland KrF oppfordre kommunestyrer og fylkesting til å intensivere kampen mot legalisering av rusmidler. Målet må alltid være å tilrettelegge for at rusavhengige skal få et liv fritt for rusmisbruk og hindre at flere mennesker blir avhengige av rusmidler. Hvis vi lar unge mennesker vokse opp i et samfunn der narkotika er lovlig og ikke er straffbart, er faren stor for at flere vil eksperimentere med stoff.  

Etter at NFF åpnet for alkoholservering til supportere på fotballkamper, er kampen mot ufarliggjøring av rusmidler ytterligere aktualisert. Vestland KrF ønsker at fritidsarenaer som kinoer, idrettsarenaer og steder der ungdom samles, skal være rusfrie. I et slikt samfunn er det trygt å vokse opp og mulig å være rusfri.

Vestland KrF vil: 

  • arbeide mot liberaliserende tiltak på rusfeltet
  • styrke rusforebyggende arbeid
  • at arbeidet skal være bygd på forskning
  • støtte opp om ideelle aktører som bidrar til å hjelpe rusavhengige til et rusfritt liv
  • at viktige fritidsarenaer som kinoer, idrettsarenaer og ungdomsarbeid skal være rusfrie

Resolusjon vedtatt av Vestland KrFs fylkesårsmøte 8. mars 2020