Vestland kan bli først ute med El-fly

Vestland fylke ber staten om å reetablere flyruten mellom Bergen og Førde. Ruten har tidligere vært med på ordningen hvor staten er med å betaler for driften av  flyruter (FOT-rute).

Nå har den vært borte en periode, men det er interesse fra kommuner og næringsliv for å få denne inn igjen. Fylkeskommunen mener denne ruten egner seg spesielt godt for EL-fly og ber derfor om at staten forsøker en utviklingskonsesjon, hvor man innenfor et gitt tidsfrist krever at ruten drives med elektrisk fremdrift.

Saken har blitt behandlet både i næringsutvalget og samferdselsutvalget denne uken. KrF’ere i komiteene, Trude Brosvik og Tor Andre Ljosland, er svært positive til initiativet.

Trude Brosvik og Tor André Ljosland. Foto: Ole Stian Jørgensen
Trude Brosvik og Tor André Ljosland. Foto: Ole Stian Jørgensen

Det er viktig at noen går foran, og Vestland fylke har gode forutsetninger med vårt kortbanenett, sier Trude Brosvik i samferdselskomiteen. Ved å stimulere bransjen med en utviklingskonsesjon kan vi oppnå to gode ting på en gang, at ruten kommer på plass igjen, og at vi gir nye signaler til flyindustrien om at det finnes et marked for el-fly, sier Ljosland.