Ung topp fem valgt i Oslo

Oslo KrFs nominasjonsmøte har valgt Espen Hasle (47), Rode Hegstad (27), Emma L. Akyeampong (24), Mathias Slettholm (31) og Ingvild Halderaker (18) til de fem øverste plassene på stortingslista.

Ingvild Husby Halderaker (øverst til venstre), Emma L. Akyeampong (øverst i midten), Mathias Slettholm (øverst til høyre), Rode Hegstad (nederst til venstre) og Espen A. Hasle (nederst til høyre) står på de fem øverste plassene på Oslo KrFs stortingsliste.

Ingvild Husby Halderaker (18)

Ingvild Husby Halderaker er fylkesleder i Oslo KrFU, og den yngste kandidaten på lista. Hun brenner for klima og et styrket psykisk helse-tilbud.

 • Navn: Ingvild Husby Halderaker
 • Alder: 18 år
 • Bydel: Alna 
 • Plass: 5. plass
 • Bakgrunn: Fylkesleder i Oslo KrFU 

Ingvilds hjertesaker:

 • Klima: Jeg vil være en tydelig stemme for at Norge bidrar aktivt i Klimakampen og at vi bruker midler på klimatilpasning i utsatte områder.
 • Helsetilbud: Jeg brenner også for at alle skal ha et godt helsetilbud, både for det fysiske og det psykiske.
 • Den unge frivilligheten: Noe av det beste i Oslo er at byen er full av unge ildsjeler som engasjerer seg, derfor må driftsstøtten til den unge frivilligheten økes.

Emmas Løvaas Akyeampong (24)

 • Navn: Emma Løvaas Akyeampong 
 • Alder: 24 år 
 • Bydel: Stovner
 • Plass: 3. plass
 • Bakgrunn: Har ledet KrFs utvalg for klima og miljø og er tidligere sentralstyremedlem i KrFU

Emmas hjertesaker: 

 • Mennesker på flukt: KrF er partiet som alltid kjemper for mer til verdens fattigste. Jeg mener Norge må ta imot de mest sårbare flyktningene, slik som barn, mennesker med sykdom, og mennesker som blir forfulgt for sin tro, legning, politiske meninger eller etnisitet.
 • Klima og miljø: Naturødeleggelser og klimaendringer truer menneskeliv både ved at mennesker drives ut i sult og fattigdom og fordi det skaper konflikter og krig. Vi er nødt til å ta vare på naturen og de ressursene vi har.
 • Bærekraftig forbruk: Min generasjon og neste generasjon er helt avhengig av at vi tør å tenke nytt, at vi tør å satse på fornybart og at vi bygger et samfunn med et bærekraftig og etisk forbruk.  

Rode Hegstad (27)

 • Navn: Rode Margrete Hegstad  
 • Alder: 27 år 
 • Bydel: Søndre Nordstrand
 • Plass: 2. plass
 • Bakgrunn: Medlem av KrFs internasjonale utvalg, tidligere sentralstyremedlem i KrFU og bystyrerepresentant i Sandefjord

Rodes hjertesaker: 

 • Barn og unge: Jeg har alltid hatt et stort engasjement for barn og unge, og det har bare blitt enda sterkere etter at jeg ble mamma for første gang i sommer. Jeg vil stille til valg for alle barnefamiliene i Oslo, slik at byen vår kan bli et enda bedre sted å vokse opp for alle.
 • Mødrehelse: Som nybakt mamma mener jeg også at vi må å fokusere mer på mors helse etter fødsel. Her trenger vi bedre oppfølging for å sikre at alle får den hjelpen de har behov for. Det er en viktig investering i barns oppvekst.
 • Foreldrepenger: Jeg vil også jobbe for at alle de fedrene som mister verdifull tid hjemme med barna sine fordi mor ikke er i arbeid, skal få rett på foreldrepenger. 

Mathias Slettholm (31)

 • Navn: Mathias Slettholm  
 • Alder: 31 år 
 • Bydel: Gamle Oslo
 • Plass: 4. plass
 • Bakgrunn: Lokallagsleder i Oslo Sentrum KrF, medlem av KrFs internasjonale utvalg og tidligere internasjonalt ansvarlig i KrFU

Mathias’ hjertesaker:

 • Bistand: Vi har vunnet i gull-lotto ved å bli født i Norge, og mer av overskuddet bør brukes internasjonalt. Det er også gunstig for Norge med flest mulige stabile stater og færrest mulig i fattigdom så da må vi gjøre mer
 • Utenforskap: Vi vet at fattigdom går i arv. Noen stenges utenfor boligmarkedet og i min bydel bor en av tre barn i familier med lite inntekt. Vi må gjøre mer for å inkludere disse, blant annet ved at de kan være med på fritidsaktiviteter, og vi må ha en boligpolitikk for alle
 • Det livssynsåpne samfunnet: Jeg smelter av å se Grønland, der folk med turbaner, hijaber, bindier og kors lever tett i tett med ateister og kan vise sin tro eller ikke-tro offentlig. Dette er Norge på sitt beste og det livssynsåpne samfunnet er resultat av god KrF-politikk

Espen Andreas Hasle (47)

 • Navn: Espen Andreas Hasle  
 • Alder: 47 år 
 • Bydel: Nordstrand
 • Plass: 1. plass
 • Bakgrunn: Bystyrerepresentant og fylkesleder for Oslo KrF

Espens hjertesaker:

 • Fattigdom og eldre: Det er dypt urettferdig at unger faller utenfor i samfunnet og at eldre dør ensomme. Jeg vil kjempe mot fattigdom, både lokalt og globalt og for at det skal være godt å bli gammel i Norge.  
 • Internasjonal rettferdighet: I Oslo KrF har jeg møtt et parti som brenner for å få slutt på urettferdighet, både i Norge og globalt.
 • Klima: Vi ser at kloden brenner, derfor må vi gjøre det som skal til for å redde klimaet.

Oslo KrFs liste til stortingsvalget:

 1. Espen Andreas Hasle (47) Nordstrand
 2. Rode Hegstad (27) Søndre Nordstrand
 3. Emma Løvaas Akyeampong (24) Stovner
 4. Mathias Slettholm (31) Gamle Oslo
 5. Ingvild Husby Halderaker (18) Alna
 6. Lasse Heimdal (58) Nordstrand
 7. Ragnhild Aadland Høen (44) Frogner
 8. Lars Rise (65) Langesund
 9. Karoline Grosås Nordbø (35) Ullern
 10. Erik Lunde (41) Kristiansand
 11. Caroline Hol (42) Gamle Oslo
 12. Mikael Abdelnoor (76) Frogner
 13. Maria Ho (59) Gamle Oslo
 14. Magnus Killingland (22) Ullern
 15. May Grimdalen (79) Stovner
 16. Morten Magelssen (42) Nordre Aker
 17. Marte W. Goksøyr (38) St. Hanshaugen
 18. Robert Wright (66) Stovner
 19. Martine Tønnessen (32) Gamle Oslo
 20. Morten Syversen (75) Vestre Aker
 21. Mari Holm (61) Søndre Nordstrand
 22. Øystein Siverten Sørvig (33) Sagene
 23. Elise Haugland (47) Bjerke
 24. Victor Calvert (61) Stovner
 25. Elisabeth Løland (36) Østensjø
 26. Hans Olav Syversen (53) Søndre Nordstrand