Torgallmenningen må være for alle

Uteservering på Torgallmenningen vil endre Bergens mest ikoniske byrom for alltid.

Håkon Pettersen, Gruppeleder for KrF

Byrådet varsler oppmyking av reglene for uteservering i sentrum, og stadig flere partier vil åpne våre mest ikoniske byrom for restauranter og barer. Det er selvsagt mange grunner til at denne forhastede kampanjen for mer uteservering er en dypt uansvarlig politikk, men det er også en retning som på en grunnleggende måte vil endre hvordan det vil være å ferdes i sentrum.

Torgallmenningen har et kontinentalt storbypreg, det er byens sjel, det er byrommet som knytter de ulike delene av sentrum sammen. Nettopp at det er åpent og monumentalt gjør det til en naturlig samlingsplass. Byrommets preg gjør det til en svært viktig demokratisk arena. Her møter de politiske partiene bergenserne til direkte dialog i forkant av valg, og her avholdes politiske folkemøter og markeringer året igjennom. Det er byrommets åpne kvaliteter og ikke-kommersielle profil som gjør dette mulig, og disse funksjonene er ikke forenlig med MDGs visjon om en Piazza del Torgallmenningen.

Den tidligere riksantikvar Stephan Tscudi-Madsen kalte Torgallmenningen «det største og fornemste klassisitiske oppslag i norsk arkitekturhistorie, og unik i et land som ellers aldri har gitt plass for det bevisste byrom.» Det er dette byrommet partiene i bystyret nå kappes om å gjøre om til et skjenkested, med tomt snakk om summing og folkeliv, blottet for respekt for plassens historie og funksjon. KrF vil hegne om Torgallmenningen som alle bergensernes møteplass, et sted for fest og protest, for demokrati og menneskemøter.