Toppkandidatene til bystyrelisten i 2023

Øyvind Håbrekke ble valgt til førstekandidat på bystyrelisten til Oslo KrF i 2023

Øyvind Håbrekke, førstekandidat, flankert av Ingvild Husby Halderaker og Mathias Slettholm. (Foto: Lilly Kristin Langnes)

«Jeg er veldig takknemlig for tilliten til å være førstekandidat for KrF i Oslo for valget 2023. Jeg håper også på velgernes tillit til å fremme KrFs politikk i bystyret fra neste høst», sier nyvalgt førstekandidat Øyvind Håbrekke. «Det er krevende tider både i verden og i Norge som også spiller inn på hverdagen for folk i Oslo. De utfordringene vil jeg ta på alvor og være en ombudsmann og lyttepost for alle i Oslo. Vi må bygge sterkere fellesskap gjennom familier og nærmiljø, frivillighet, menigheter og idrett. Det offentlige kan ikke løse alt, og for KrF er det helt åpenbart at vi skal løfte opp de frivillige og ideelle tilbudene i byen vår.»

2.kandidat Ingvild Husby Halderaker løfter frem frivilligheten i Oslo som en av KrFs viktigste saker. «De siste årene har det vært uforutsigbarhet og frivillige organisasjoner har ofte blitt kuttet i budsjettet til det rød-grønne bystyret. Det vil ikke skje om KrF kommer i byråd – for oss er det helt avgjørende å verne om og heie frem frivillige organisasjoner. De gjør er utrolig viktig jobb, både for enkeltmennesker og for oss som samfunn, og er ikke en budsjettpost som skal kuttes i! Slik byrådet for eksempel har kuttet i de ideelle aktørene som driver matutdeling til køer som bare har blitt lenger den siste tiden, det vil ikke vi i KrF godta om vi får bestemme.»

Mathias Slettholm ble valgt som 3.kandidat. «Jeg fikk nylig mitt første barn, og for meg er barselspolitikk veldig viktig. Kuttene vi ser, for eksempel i ABC-klinikken, er ikke noe jeg eller KrF kan stille oss bak, og det viktig at vi sørger for at mødre har et bedre tilbud enn dagens. Jeg vil kjempe for at familier, eneboende og alle de med andre samlivsformer opplever et varmt og raust Oslo, og at ingen i byen vår skal oppleve ensomhet. Det høres kanskje ut som et hårete mål, men vi må tørre å ha høye mål for at vi skal nå langt. Jeg vil jobbe for at alle i byen vår skal være del av et fellesskap og føle seg som del av noe større.