Fylkesordførerkandidat for Rogaland KrF – Anne Kristin Bruns

Jeg vil gjøre en forskjell

Les mer om Anne Kristin Bruns

Rogaland KrF valgbrosjyre 2023

Politikerside facebook

Anne Kristin er 60 år og bor på Hinna i Stavanger. Hun er utdannet barnevernspedagog og er lokalpolitiker i Stavanger. Hun er i tillegg engasjert i menighet og frivillig arbeid.

Anne Kristin - 2
På stand i Stavanger – med partileder Olaug Vervik Bollestad

Rogaland er et fylke med både store byer og små tettsteder. Selv er jeg oppvokst i distriktet, men bor i by, så jeg kjenner til både utfordringer i distrikt og i storby. Som fylkesordførerkandidat ser jeg verdien av å ha valgmuligheter for hvor vi vil bosette oss og viktigheten av at hele fylket blir satset på.

God utdanning, godt og stabilt
arbeidsliv, samt god folkehelse og
trivsel i alle generasjoner. Dette vil
jeg jobbe for på fylkestinget

På stand i Hå – med lokallagsleder Irene Slettebø Austnaberg

Mitt og KrF sitt mål er at Rogaland skal være et godt fylke å bu i, ta utdanning og etablere seg i. Vi vil satse på styrking av både fysisk og psykisk helse, samt gjøre alle utdanningsretninger både innen videregående opplæring og fagskoler attraktive.


For KrF er friskolene med alternativ pedagogisk eller religiøs forankring et viktig supplement til en god offentlig skole, med et bredt tilbud og satsing på tverrfaglighet i den videregående skolen. Vi vil vi følge opp null-visjonen mot frafall fra videregående. KrF vil ha videregående skoler i hele fylket og med gode ordninger for friskolene. Vi vil jobbe for at det skal være mulig å gjennomføre eksamen for avgangselever før russefeiringen starter. Vi skal sørge for at flere får rett til videregående opplæring og sammen med partene i arbeidslivet legge til rette for lære- og praksisplass for lærlinger og lærekandidater.


KrF i Rogaland vil arbeide for å tydeliggjøre Rogaland som «korsfylket». Å utøve en tro er en viktig menneskerettighet. Steinkorsene som preger fylket vårt, viser at troen har vært sentral i årtusener. Denne arven vil KrF videreføre og legge til rette for.

I Hjelmeland – lokallagsleder Ingrid Pedersen og ordførerkandidat Ståle Halsne

Vi vil:
• Videreføre fritt skolevalg
• Ha videregående skoler med bredt utdanningsprogram i alle deler av fylket
• Sikre gode vilkår for friskolene
• Flytte eksamen til før russefeiringa
• Ha nulltoleranse for mobbing
• Bidra til utvikling og gode vilkår for næringslivet

Rogaland KrF - topp 6
Topp seks på Rogaland KrFs valgliste:
1: Anne Kristin Bruns
2: Reid Ivar Bjorland Dahl
3: Vebjørn Mathiesen Solli
4: Oddny Helen Turøy
5: Tom Landås
6: Anna Henriette Eikje

Komplett fylkesvalgliste

Politisk program 2023 – 2027