Tidligere stortingsrepresentant på topp for Nordre Follo KrF

Bilde av Tore Storehaug

Tore Storehaug (30) fra Sofiemyr kapret førsteplassen på KrF til kommunestyrevalget neste høst. Han har tidligere vært stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for KrF frem til 2021. Nå tar han steget inn i lokalpolitikken, og med seg på laget har han nykommeren Oskar Einstabland (17) og veteranen Anne-Gunn Steen Røse (69).

Etter å ha blitt overbevist av sin kone (og tidligere kommunestyrerepresentant i Oppegård) Line Storehaug, flyttet paret til Nordre Follo i fjor. Nå er Tore mer enn klar for å ta fatt på politikertilværelsen igjen.

– På nasjonalt nivå blir mye av politikken litt overordnet. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på kommunepolitikken og kunne være med å styrke de tjenestene og tilbudene som står nærmest oss alle, som barnehage, skole, eldreomsorg, infrastruktur, idrett og frivillighet, sier Storehaug. 

– Vi vurdere utfra hvordan vi tar vare på de svakeste

Han trekker særlig frem oppvekst og eldreomsorg når han skal fortelle hvilke områder som opptar ham mest.

– Det er ingen tvil om at for KrF er det viktig at alle barn får en god oppvekst. Det handler om gode barnehager, bra skoler, et variert og godt fritidstilbud, og ikke minst god oppfølging av ungdommer som faller utenfor eller syns tinge er litt krevende, sier han.   

– Kommunen har også ansvaret for at alle får en trygg og god eldreomsorg. Men eldreomsorg og seniorpolitikk handler ikke bare om å sikre god pleie på sykehjemmene, men å kunne tilby et helhetlig tilbud helt fra pensjonsalder. Besteforeldregenerasjonen er en enorm ressurs, som det bør legges til rette for at vi som fellesskap kan dra nytte av, sier han videre. 

 Det er tilbudet til de mest sårbare som han brenner mest for. 

– Som samfunn vurderes på bakgrunn av hvordan vi tar vare de svakeste i samfunnet. Kommunen har krevende økonomi og vi vil stå i en rekke saker der det må prioriteres hardt, og da er det avgjørende for meg å stå opp for de som trenger det mest, avslutter Storehaug. 

Flankeres av ungt stjerneskudd og veteran

Oskar Einstabland, andrekandidat for Nordre Follo KrF

Der Storehaug er nyinnflyttet og fremdeles jobber med å bli godt kjent i kommunen, er de to neste plassene på listen til KrF fylt av to med lang fartstid i kommunen, nemlig Oskar Einstabland (17) og Anne-Gunn Steen Røse (69).

Einstabland, som er valgt til å bekle andreplassen, er en 17-åring som er født og oppvokst på Kolbotn. I høst deltok han på KrFs ungdomsparti sitt landsmøte, og viste frem retorisk politisk teft. Etter landsmøtet fikk nominasjonskomiteen så mange henvendelser om at han burde stå på listen at det var helt naturlig å spørre om han kunne tenke seg andreplassen.

– Jeg syns det er utrolig gøt og spennende å stille til valg til kommunestyret. det hadde vært veldig gøy å få mulighet til å påvirke hvordan hverdagen til ninbyggerne i kommunen kan bli bedre. Jeg er jo født og oppvokst i denne kommunen, og har mange tanker om hva som funker og ikker funker, sier Einstabland.

Viktig med innbyggerdialog

Anne-Gunn Steen Røse står på tredjeplassen på listen til KrF. Hun er tidligere lokalpolitiker, vararordfører og fungerende ordfører i det som var Ski kommune, og vet godt hvor viktig det som skjer i lokalpolitikken er for hverdagen til innbyggerne. Hun legger særlig vekt på at god innbyggerdialog gir bedre beslutninger. 

– Uten et innblikk i hvilke utfordringer våre sambygdinger møter i det daglige, og lytte til deres ideer, blir det umulig å komme opp med en politikk som treffer. Vår viktigste oppgave som politikere er jo å komme opp med gode løsninger på de utfordringene som folk møter i hverdagen. Poenget må jo være å gjøre hverdagen bedre og enklere for folk, sier hun.

Stolt av den sterke listen

Lokallagsleder John Anders Lindtveit Røse er stolt over valglisten som er blitt vedtatt. Han peker på at listen representerer hele mangfoldet av kommunen, og at de aller fleste trolig vil finne noen de kjenner til eller som bor i nærheten. 

– Vi presenterer nok den sterkeste og største listen for KrF noensinne. Det er 32 personer som har blitt valgt til å representere KrF til kommunevalget, og hele mangfoldet til kommunen er godt representert. Dessuten ligger vi an til å få den yngste kommunestyregruppen av alle partiene. Det viser en giv og en lysende fremtid, avslutter han. 

Her er hele listen over Nordre Follo KrF sine kandidater:

1. Tore Storehaug, Sofiemyr
2. Oskar Einstabland, Kolbotn
3. Anne-Gunn Steen Røse, Ski
4. Tor Haugstad, Kolbotn
5. Kurt Soltveit, Ski
6. Leontine Umugiraneza, Langhus
7. Sindre Frøyshov, Kolbotn
8. Anne-Iren Brynildsen, Ski
9. Ørjan Leiknes Apeland, Myrvoll
10. Benedikte Fuhrman, Kolbotn
11. Isak Corneliussen, Tårnåsen
12. Jonas Orset, Kolbotn
13. Kirsti Beate Ward, Langhus
14. John Vegard Schow, Oppegård
15. Jolanta Gluksman, Tårnåsen
16. Eivind Bergsjø, Oppegård
17. Astrid Gro Andresen, Kolbotn
18. John Anders Lindtveit Røse, Tårnåsen
19. Margit Aspengren Akin, Langhus
20. Tor Weydahl, Kråkstad
21. Elisabeth Ødegaard Widmer, Oppegård
22. Kåre Skuland, Kolbotn
23. Line Storehaug, Sofiemyr
24. Alf B Godager, Langhus
25. Ellen Bjørdal Nylenna, Ski
26. Espen Øvergaard, Greverud
27. Steinunn Einarsdottir Thorlacius Egeland, Kolbotn
28. Torbjørn Matre, Langhus
29. Unni Wibeto Østbye, Kolbotn
30. Eirik H. Lundstein, Oppegård
31. Kari Lindtveit, Kolbotn
32. Karl Edvin Moksnes, Ski