Sett av en kvinnemilliard!

Forsker ser i mikroskop

Kvinnehelseutvalget har lagt fram utredningen: «Den store forskjellen.» Rapporten viser at kvinners helse er dårligere nå enn for 20 år siden. Oslo KrF Kvinner er enig med utvalgets leder, Christina Meyer som uttalte at vi ikke kan ha det slik i 2023 at halve befolkningens helse ikke tas på alvor. Det holder ikke lenger med symbolpolitikk – Kvinners helse må tas på alvor!

Oslo KrF kvinner vil prioritere forskning på kvinnehjerte, opprettelse av kompetansesenter for endometriose og adenomyose, flere vulvaklinikker og etablering av en kvinnehelseportal

Oslo KrF Kvinner støtter kvinneutvalgets forslag om å sette av en kvinnehelsemilliard til arbeidet med kvinners helse og kjønns betydning for helse. Det er viktig at utvalgets 75 forslag ikke legges i en skuff, men fører til handling. Det må bli en reel økonomisk innsats, som settes inn på forskning, profesjonsutdanning og samhandling i forvaltningen.

Oslo KrF Kvinner vil prioritere forskning på Kvinnehjerte ved å opprette Nasjonalt forskningssenter for kjønnsforskjeller i hjertekar helse. Det er nå like mange kvinner som dør av hjertesykdom som alle krefttyper til sammen. Kvinner utvikler kvinnevarianter av vanlige hjertesykdommer som hjerteinfarkt, hjertesvikt, og hjerteflimmer. Beste behandling for kvinner er ikke kjent. Siden standardbehandlingen i stor grad er utviklet via forskning på menn, må det forskes på kvinner. Kvinner og menn får ulike varianter av samme hjertesykdom, det gjelder både for hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerteflimmer.

Oslo KrF Kvinner krever at det opprettes et nasjonalt kunnskaps-, kompetanse og behandlingssenter for endometriose og adenomyose for de alvorligste tilfellene. 1 av 10 kvinner rammes av disse sykdommene som gir alvorlige smerter, kraftige blødninger og kan føre til infertilitet. Det må også utarbeides faglige retningslinjer for disse diagnosene, slik at alle kvinner i Norge med behov får tilgang til lik utredning og behandling både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Norge trenger langt flere vulvaklinikker, som behandler sterke smerter i underlivet med tverrfaglig kompetanse. Sverige har 20 vulvaklinikker, men Norge har kun 3 klinikker. Ventetiden som er over 3 år må ned. Dette arbeidet kan startes umiddelbart ved å gi flere ressurser til Vulvaklinikken ved Ullevål sykehus slik at de kan holde åpent lengre og ha flere ansatte.

Oslo KrF Kvinner er enig med utvalget i at det må etableres en digital Kvinnehelseportal for å samle og formidle digitalt den kunnskap som finnes om kvinnehelse. Det er viktig å styrke kunnskapsbroen mellom forskning, utdanning og folkeopplysning.

Lilly Kristin Langnes, leder i Oslo KrF, Karoline Grosås Nordbø, bystyrerepresentant for Oslo KrF, Mona Enstad, leder i Oslo KrF Kvinner, Ann Kathrine Skjørshammer, nestleder i Oslo KrF Kvinner