Rusreform – to tanker i hodet samtidig

Jan-Erik Fjukstad Hansen

I Groruddalens avis 14.april har Brynjar Arnfinnsson fra MDG et innlegg med helhjertet støtte til rusreform.  Noen dager tidligere hadde Tor-Erik Røberg-Larsen et innlegg med tilsvarende knallhard kritikk av reformen. KrF kan se noe positivt i begges standpunkt.  KrF var bundet av Regjeringens forslag. Etter Arbeiderpartiets landsmøte, er det klart at dette ikke vil få flertall i Stortinget. Dette åpner for et kompromiss om rusreform. Som i mange andre saker, kan KrF som et sentrumsparti se begge sider av spørsmålet og være med og finne de gode løsningene i et fornuftig kompromiss. Oslo KrF vil støtte opp om de kreftene som vil ha to tanker i hodet samtidig: 

Første tanke – fortsatt generelt forbud

For det første er det viktig at narkotika fortsatt er forbudt.  At bruk og besittelse av narkotika er straffbart, har en avskrekkende effekt. Det gir et viktig signal til ungdommer om at dette ikke er noe du bør leke med. Et fortsatt forbud hjelper de ungdommene som er i tvil når tilbudet om hasj kommer, og støtter et valg om å si nei. At straff aldri virker, som MDG hevder, er neppe tilfelle. At det er straffbart å kjøre for fort, gjør at mange holder litt igjen på farten. På samme måte er det åpenbart at et forbud mot narkotika fører til at flere vil si nei til det. Selv om det ikke gjelder alle. 

Andre tanke – hjelpe sliterne mer

For det andre, innrømmer vi at forbud ikke løser problemet for de som er rusavhengige.  Det er mange tragiske historier om mennesker som står fast i rusmisbruket, og der vanlige straffereaksjoner bare gjør livet enda verre. Denne gruppen må vi kunne hjelpe. KrF er enig med de som mener at tunge rusmisbrukere trenger behandling og hjelp, ikke først og fremst straff.  Jeg håper politikerne på Stortinget nå kan jobbe sammen om å finne en måte å gi denne hjelpen på. Den hjelpen kan vi gi uten å avkriminalisere narkotika for alle. Det er mulig å gi tilbud både gjennom rus/psykiatri-institusjoner og frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen. 

KrF sin ruspolitikk har som mål å hjelpe folk ut av misbruket, men vi må også ta vare på de som ikke får det til.  Jeg håper på et godt kompromiss i sentrum av norsk politikk. 

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Lindeberg

Fylkesleder Oslo KrF