Ropstad til Støre – hvorfor er det fortsatt så mange som ikke får strømstøtte?

Bilde av Kjell Ingolf Ropstad utenfor Stortinget

Denne uken tok energi- og miljøpolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad opp strømsaken med statsministeren i Stortingets spørretime. – Det statsministeren kaller en sikringsordning vil jeg på mange måter kalle en lappeteppeordning, sier Ropstad

Regjeringens løsning treffer ikke godt nok

Les også: KrF krever bedre strømstøtte for frivilligheten!

Vi ser at regjeringen stadig legger frem nye proposisjoner i deres forsøk på å treffe dem som er rammet av høye strømpriser. Folk har fått noe hjelp med strømregningene sine, men de er fortsatt altfor høye og det er varslet at det vil vedvare. Fritidsklubber havner utenfor ordningene og det samme gjør folkehøgskoler. Hadde Stortinget gått for KrFs forslag om makspris på 50 øre hadde vi unngått dette, sier Ropstad

Paradoks at folk sliter med regningene mens staten går i pluss

Ropstad konfronterte Støre med ferske tall fra SSB som viser at det går svært godt i norsk økonomi om dagen.

– Er det ikke et paradoks at staten hover inn rekordstore ekstrainntekter på den ene siden, mens folk sliter med å betale strømregningen sin på den andre siden?, spør Ropstad

Det er varslet at de høye strømprisene vil vedvare. Derfor er det viktig at vi får på plass en god og sosial fordeling som treffer bedre enn i dag, sier Ropstad.

Folkehøgskoler faller utenfor ordningene

Ropstad besøkte selv nylig Risøya Folkehøgskole. De får ikke strømstøtte fra regjeringen.

– Denne skolen er et eksempel på hvor dårlig regjeringens ordning treffer, sier Ropstad.

Folkehøgskolen er en ideelle institusjon og faller derfor utenfor regjeringens strømpakke. Det betyr at de ender opp med 0 kr i strømstøtte. Denne folkehøgskolen alene har fått økte kostnader på 430 000 kr på grunn av de høye strømprisene.

Forsidebilde på en avis. Kjell Ingolf er på besøk på en folkehøgskole. Tittel er "Skolen kan gå på millionsmell"
Ropstad besøkte Risøya Folkehøgskole tidligere i vinter
5000 vafler for å dekke strømregningen- henger ikke på greip!

Sørlid fritidsklubb i Grimstad opplevde en økning på 140 000 kr da strømregningen for november og desember kom. Av staten vil de bare få dekket 30 000 av disse.

– Det betyr, for å sette det på spissen at idrettslaget må selge 5000-6000 vafler med god fortjeneste for å dekke hele strømregningen, sier Ropstad


Slik kan vi ikke ha det. Det er ikke til å forstå at regjeringen ikke i større grad stiller opp for frivilligheten i denne situasjonen, men heller overlater det helt og fullt til organisasjonen selv å ta regningen, sier han

KrFs forslag om makspris treffer bedre

Regjeringen kunne gått med på forslaget om makspris på 50 øre for å treffe folk og frivilligheten bedre, men ville ikke gå for KrFs forslag på tross av at det ville truffet alle og gitt en mye bedre kompensasjon, sier Ropstad

Her kan du lese forsalget KrF fremmet i Stortinget denne uken:

Stortinget ber regjeringen sørge for at strømstønadsordningen for frivillige organisasjoner tar utgangspunkt i at terskelen for strømstønad settes til 50 øre per kWt for forbruk for månedene november og desember 2021 og januar, februar og mars i 2022. Ordningen skal innrettes slik at all frivillighet blir omfattet, uavhengig av driftsform. I tillegg skal alle ideelle aktører innenfor, blant annet rusomsorg, barnevern, sykehus, samt folkehøyskoler, friskoler, attføringsbedrifter og lignende aktører inkluderes.

Stortinget ber regjeringen inkludere idrettsanlegg som får oppvarming av andre energikilder enn elektrisitet.

Ropstad kaller regjeringens strømpakker for et lappeteppe, flere eksempler på at mange ikke får strømstøtte kan du lese her:

Uforståelig at kirkene ikke får strømstøtte

KrF krever mer strømstøtte – ikke forstått alvoret