Ropstad: – Legg til rette for besøk for de eldre, så langt det er mulig og forsvarlig

Kjell Ingolf Ropstad ber kommunene om å legge til rette for besøk for de eldre så langt det er mulig og forsvarlig.

Illustrasjonsbilde av en eldre mann som smiler
Illustrasjonsbilde

På regjeringens pressekonferanse denne uken, var Ropstads tydelig i sitt budskap til kommunene. – Det er ingen grunn til å kutte i skolehelsetjenesten eller i aktivitetstilbudet for eldre på grunn av koronakrisen. Kommunene blir kompensert for utgifter knyttet til bekjempelse av viruset samtidig som kommunene og frivilligheten får mer midler til aktivitet for eldre, sa Ropstad

Det viktigste er å beskytte de som risikerer å bli alvorlig syke 

Han forteller videre at den viktigste grunnen til at vi må hindre smitten å spre seg i samfunnet, er for å beskytte de som risikerer å bli alvorlig syke av viruset. 

– De smittevernstiltakene vi har kan likevel gjøre livet tungt for mange. Vi er nå i en veldig alvorlig situasjon, hvor smitten har økt dramatisk, sier Ropstad 

– Nå vet vi mer om viruset og hvordan det smitter enn vi gjorde i mars. Derfor kan vi målrette tiltakene, sier han 

Unngå at tjenester har strengere smittevernstiltak enn nødvendig 

Ropstad understreker viktigheten av at kommunene verner tjenestene til sårbare grupper. Helsesykepleiere som jobber i helsestasjon eller i skolehelsetjenesten skal som hovedregel ikke omdisponeres til smittesporing og testing. Barn og unge skal skånes så langt det er mulig. De skal ha noen å snakke med, de skal få hjelp når de trenger det. 

«Det er ingen grunn til å kutte i skolehelsetjenesten eller i aktivitetstilbudet for eldre på grunn av koronakrisen» 

Kjell Ingolf Ropstad

Les også: Kommunene kompenseres for utgifter knyttet til koronapandemien

Ny smittetopp skal ikke gå utover de sårbare barna

Kjell Ingolf Ropstad bak en talerstol ved siden av Erna Solberg på pressekonferanse
Kjell Ingolf Ropstad

Kommunene står i førstelinjen for å bekjempe viruset

Kommunene står i førstelinjen for å bekjempe viruset. Samtidig skal de sørge for at innbyggerne får gode velferdstjenester som barnehage, skole, eldreomsorg og kollektivtilbud.

– Vi vil at kommunene skal være godt rustet til å løse små og store utfordringer, og ikke minst hjelpe de mest sårbare i samfunnet, sier Ropstad 

– Noe av det som har gjort mest inntrykk på meg er historiene om de eldre, de som har mistet møteplassene og som er isolert hjemme. Og historiene om eldre som er i sin siste fase av livet og ikke får møte sine nærmeste. Sånn skal det ikke være. 

– Vi har derfor presisert at sykehjem skal legge til rette for besøk så langt det er mulig og forsvarlig, sier Ropstad 

– Strenge regler kan bare forsvares for å begrense smittespredning, sier han. 

Sikre besøk og aktiviteter for våre eldre

Mange mennesker må dessverre leve med begrensninger i lang tid. Derfor må vi tenke nytt når det kommer til aktiviteter og sosial kontakt. Derfor er det bevilget øremerket tilskudd til sårbare eldre, aktivitetstilbud og for å bekjempe ensomhet, forteller Ropstad. 
– Alle kommuner må legge seg i selen for å stoppe smitten. Det vet vi vil redde mange eldre sitt liv, sier Ropstad

– Men kommunene må også gjøre det de kan for å sikre besøk og aktiviteter for våre eldre, avslutter han.