KrF-topp: – Vi kan ikke la en ny smittetopp gå ut over barn og unge

– Vi kan ikke la en ny smittetopp gå ut over de sårbare barna som trenger trygge voksenpersoner, sier helsepolitisk talsperson i KrF, Geir Jørgen Bekkevold.

Geir Jørgen Bekkevold med illustrasjonsbilde av en gutt
Illustrasjonsfoto

Da koronapandemien var et faktum opplevde vi stor usikkerhet i samfunnet, og store endringer og omprioriteringer måtte skje fort. I mange kommuner ble sykepleiere, helsesykepleiere og andre viktige og trygge voksenpersoner flyttet fra posisjoner hvor de hjalp barn og unge til å behandle koronasyke. Når vi nå står overfor en ny smittetopp er det avgjørende at vi bruker lærdommen fra i vår.

– Kommunene gjorde en helteinnsats i vår i kampen mot pandemien, men vi er samtidig nødt til å anerkjenne at noe gikk galt og det må vi lære av. For mange barn og unge mistet hjelpen de trengte for sin psykiske helse. Det er alvorlig, og kan ikke skje igjen, sier leder for helsekomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold.

Vi må unngå at det skjer igjen

Nå har vi mer kunnskap og erfaring, og selv om det er et stort behov for helsepersonell som kan behandle koronasmittede, kan vi ikke la det gå ut over sårbare barn og unge som sårt trenger hjelp.Selv om det er avgjørende at ofrene for pandemien får hjelp, kan vi ikke nedprioritere andre som trenger hjelp,

– Selv om det er avgjørende at ofrene for pandemien får hjelp, kan vi ikke nedprioritere andre som trenger hjelp, sier leder for helsekomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold.

– Pandemien har ikke gjort det noe mindre viktig å hjelpe barn og unge som sliter, tvert imot. Vi må ta barn og unges psykiske helse på alvor og hjelpe de som sliter, sier han.

Kommunen vil bli kompensert

– Jeg er glad for at regjeringen tar barn og unge på alvor og nå sørger for at helsesykepleiere og andre skal få gjøre den viktige jobben sin – nemlig å hjelpe barn og unge som har det vanskelig, sier han.

– At regjeringen prioriterer barn og unge har vi sett i lang tid, blant annet gjennom egen krisepakke for sårbare barn og unge, fortsetter han og sier videre:

– I forslaget til statsbudsjettet ligger også betydelige summer til hjelp til barn og unges psykisk helse.

Vi må skjerme barn og unge

Alt tyder på at vi fortsatt kommer til å måtte leve med pandemien i en tid fremover. Da må vi finne løsninger som fungerer. 

– Vi må gjøre vårt for å skape trygge barn og unge, også i en usikker tid. Vi vet ikke hvor lenge vi må leve med denne pandemien, men uansett hvor lenge det er, er det veldig viktig at vi sette barn og unges psykiske helse høyt på agendaen, avslutter han. 

Les mer om hvordan regjeringen vil kompensere kommunen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-penger-til-kommunene-neste-ar/id2779674/

Se regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i dag kl. 14.00 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-med-helseministeren-barne-og-familieministeren-og-arbeids-og-sosialministeren-tirsdag-3.-november/id2783143/